Den medicinska rehabiliteringen (fysioterapi, talterapi och ergoterapi för vuxna och barn samt hjälpmedelsenheten) avbryter all icke-akut mottagningsverksamhet som en åtgärd för att förebygga spridningen av coronaepidemin. Av denna orsak reserveras tills vidare inte nya tider till mottagningen. Klienter med akut behov vårdas fortfarande.

Tilläggsuppgifter

Fysioterapeuter, talterapeuter och ergoterapeuter ringer sina klienter och diskuterar situationen och kommer tillsammans överens om fortsättningen.

Klienter med akuta och brådskande behov vårdas. Akuta fortsatta terapier fortsätter normalt och fortsättningen för verksamheten med direktmottagning tryggas.

Hjälpmedelsenheten sköter om utlåning och underhåll av hjälpmedel.

Nyckelord: