Det har öppnats ett symtombedömningsformulär i Omaolo. Du får snabb och pålitlig information om ditt eget tillstånd och vid behov hänvisas du direkt till rätt yrkespersonal. Vid kritiska symtom hänvisas du att ringa Jourhjälp 116117-tjänsten eller din regionala hälsorådgivning.

Omaolo-tjänsten:

Mer information om Omaolo:

Symtombedömningen för coronavirusinfektion är tillgänglig för alla invånare i Finland, på finska och svenska. Symtombedömningen kan användas även på de områden var Omaolo inte ännu har tagits i professionellt bruk. Frågeformuläret möjliggör lika betjäning oberoende av tidpunkt och vistelseort.

Då du fyllt i symtombedömningen får du snabbt pålitlig information om ditt eget tillstånd och vid behov hänvisas du direkt till rätt yrkespersonal. Vid kritiska symtom hänvisas du att ringa Jourhjälp 116117-tjänsten eller din regionala hälsorådgivning. Vid akuta nödsituationer ring alltid nödnumret 112.

Vid lindriga symtom ger tjänsten anvisningar för egen vård och övrig rådgivning. Samtidigt kan hälsovårdspersonalen koncentrera vården till dem som behöver den allra mest just då.

Coronaviruset har uppmärksammats omfattande i hela Omaolo-tjänsten. Till exempel i symtombedömningen för luftvägsinfektion har man lagt till skilda anvisningar kopplade till coronavirusinfektion.

Målet med symtombedömningen för coronavirusinfektion:

  • säkerställa tillgång till vård för personer med kraftiga symtom,
  • instruera anställda vid sjukhus och vårdenheter för att undvika anstaltepidemier,
  • få äldre och personer som hör till riskgrupper att göra en bedömning per telefon vid medelmåttiga symtom samt
  • hänvisa de personer som på sikt löper stor risk att bli smittade i hemkarantän.
 

 

Nyckelord: