Utställningen är en retrospektiv översikt av den finska mediekonstpionjärens produktion under nästan femtio år. I utställningen visas Nygrens videor från början av karriären fram till idag och därtill filmmanuskript, skisser, portföljer, teckningar och målningar.

Nygren, som bor och arbetar i Åbo, har gjort videor och filmer alltsedan slutet på 1970-talet, först med smalfilmskamera och sedan med videokamera. Hennes första videoverk Rakkaudesta rocktähteen är från år 1982. Den självlärda mediekonstnärens massiva produktion innehåller fiktiv och dokumentär film, animationer och musikvideor. Nygren behandlar sociala och allvarliga teman i sina verk, men verken reflekterar också skarp humor, gör-det-själv-energi, självironi och kritik mot populärkultur.

Camp och kända personer
Nygren strävar inte till att hävda sig med teknisk kvalitet - camp-andan är central i hennes produktion. Nygren använder ofta kända personer eller populärkulturfigurer i sina verk, bl.a. Cliff Barnes från Dallas, Margaret Thatcher, Hillary Clinton, Raisa Gorbatšova, Joan Collins och Renny Harlin. Också Nygrens egna figurer är ute på äventyr i utställningens verk, bl.a. AnneLee, Tytti Tyttelin, Cicca samt Jonne 59.

Anneli Nygrens verk har visats på festivaler och utställningar ända sen år 1989. Hon kom till allmän kännedom år 1990 genom YLEs program ”Taiteen laita” och hennes första retrospektiv kunde ses redan år 1994 i Kiasma. Nygrens When Noise and Death Meet (2006) fick år 2015 ett Eurovisio-pris av Sällskapet för queer-forskning i Finland. Nygren fick statspriset i mediekonst år 2018.

Nyckelord: