I anslutning till Tallbackens hälsostation finns en egen mottagning för patienter med luftvägsinfektion. Tider bokas i coronarådgivningen tfn 02 266 2714. (Uppdaterad 30.10.2020)

Åbo stads coronarådgivning

 • tfn 02 266 2714
 • vardagar kl. 8–15

Bedöm dina symptom i Omaolo

  När du kommer till mottagningen

  När du har fått en tid och kommer till luftvägsinfektionsmottagningen, följ då dessa anvisningar:

  • Mottagningens ingång ligger till vänster om sjukhusets huvudentré. Ingången är markerad med en skild lapp.
  • Gå inte någon annanstans i byggnaden än till mottagningens aula, där en skötare möter dig.

  Det är viktigt att du söker dig till coronatest om du på basen av dina symtom misstänker att du kan bära på viruset. Gör en symtombedömning i Omaolo-tjänsten (omaolo.fi) eller ring coronarådgivningen (tfn 02 266 2714, vardagar kl. 8–15). Efter bedömningen får du fortsatta instruktioner och tid till mottagningen för luftvägsinfektioner.

  Till mottagningen endast med bokad tid

  Ingången till luftvägsmottagningen sker från Kommunalsjukhusvägen genom huvudentrén till Åbo stadssjukhus tidigare jour (Kommunalsjukhusvägen 20, byggnad 1). Kom så nära din bokade tid som möjligt. Personalen ger dig ett mun-nässkydd när du kommer till väntrummet. Endast personer med förbokad tid samt ledsagare till barn eller äldre i behov av följeslagare kan komma till mottagningen och väntrummet. I väntrummet bör du hålla 1,5 meters skyddsavstånd till andra.

  Kvällstid och på veckosluten sköts patienter med luftvägsinfektioner i Åucs Akuten (Keramikfabriksgatan 1, Åbo, tfn 02 313 8800).

  Ingång till mottagningen ligger till vänster om sjukhusets huvudentré. Ingången är markerad med en skild lapp.

  Nyckelord: