I fortsättningen hänvisas patienter med corona hos vilka coronasmitta har konstaterats antingen genom hemtest eller coronatest inom hälso- och sjukvården till infektionsmottagningen. På mottagningen vårdas också till exempel infektionspatienter som behöver röntgenundersökningar. Mottagningen för luftvägsinfektioner fungerar endast med tidsbeställning. (Uppdaterad 29.12.2022)

Åbo stads coronarådgivning

 • tfn 02 266 2714
 • må–to kl. 8–15, fr kl. 8–13

Om du misstänker coronavirussmitta

  När du kommer till mottagningen

  När du har fått en tid och kommer till luftvägsinfektionsmottagningen, följ då dessa anvisningar:

  • Mottagningens ingång ligger till vänster om sjukhusets huvudentré. Ingången är markerad med en skild lapp.
  • Gå inte någon annanstans i byggnaden än till mottagningens aula. 
  • Använd ett munskydd.

  I fortsättningen hänvisas patienter med corona hos vilka coronasmitta har konstaterats antingen genom hemtest eller coronatest inom hälso- och sjukvården till infektionsmottagningen. På mottagningen vårdas också till exempel infektionspatienter som behöver röntgenundersökningar.

  Mottagningen för luftvägsinfektioner fungerar endast med tidsbeställning och man får tider till exempel via coronarådgivningstelefonen, tfn 02 266 2714 (må–to kl. 8–15, fr kl. 8–13).

  Om du misstänker coronavirussmitta, följ dessa anvisningar: Gör så här om du misstänker att du smittats

  Alla andra patienter med symtom på luftvägsinfektion besöker i fortsättningen den egna hälsostationen med beaktande av försiktighetsåtgärderna.

  Till mottagningen endast med bokad tid

  Ingången till luftvägsmottagningen sker från Kommunalsjukhusvägen genom huvudentrén till Åbo stadssjukhus tidigare jour (Kommunalsjukhusvägen 20, byggnad 1). Kom så nära din bokade tid som möjligt. 

  Kvällstid och på veckosluten sköts patienter med luftvägsinfektioner i Åucs Akuten (Keramikfabriksgatan 1, Åbo, tfn 02 313 8800).

  Ingång till mottagningen ligger till vänster om sjukhusets huvudentré. Ingången är markerad med en skild lapp.

  Nyckelord: