I augusti 2021 när skolåret börjar inleds även morgon- och eftermiddagsverksamheten för elever inom den grundläggande undervisningen. Till verksamheten ansöker man via Wilma -programmet. Ansökningstiden upphör 31.3.2021.

Ytterligare information:

  • Ansökningstiden för blivande skolelever är 22.-31.3.2021.
  • För andra årskurser är ansökningstiden 4.1.2021-31.3.2021.
  • Skolan och eftermiddagsverksamheten börjar onsdag 11.8.2021.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är riktad till elever i årskurs 1 och 2 samt till elever på alla årskurser inom specialundervisningen. Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten är givna av utbildningsstyrelsen. Utgångspunkten är en högklassig och heltäckande eftermiddagsverksamhet för skolelever inom hela Åbo stad. 

I Åbo ordnas och koordineras verksamheten av stadens bildningssektor. Verksamheten förverkligas både av Åbo stad och av olika serviceproducenter. Yrkesutbildade handledare leder verksamheten. Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolan eller i skolans närhet i lokaler ägda av Åbo stad, församlingar eller andra organisationer. Eftermiddagsverksamheten har som målsättning att stöda samarbetet mellan hem och skola samt att förebygga utslagning och öka barnets delaktighet. För deltagandet i verksamheten uppbärs en avgift.

Anmäl i Wilma

En eftermiddagsverksamhetsplats ansöker man om för ett läsår i taget. Till verksamheten söker man via Wilma-programmet

Beslutet om eftermiddagsverksamhet tilldelas vårdnadshavarna elektroniskt i Wilma -programmet inom majmånad.