Alla Åbo stads simhallar samt motionsställen både inomhus och utomhus är ur bruk. Åbo stads motionstjänster ber att användarna följer bestämmelserna i alla avseenden, gällande såväl vuxna som unga och barn. I bollhallar, motionssalar, simhallar eller utomhusplaner får man inte samlas ens i små grupper.

För att spridningen av coronaviruset ska kunna bromsas upp bör man undvika socialt umgänge så mycket som möjligt. Detta måste göras för att skydda de personer som hör till riskgrupper samt för att hindra en överbelastning av vårt hälsovårdssystem. Det är på var och ens eget ansvar att hålla sig till sammankomstbegränsningarna och anvisningarna om att hålla socialt avstånd.

– I den här pandemisituationen måste var och en för sin egen del se till att vår gemensamma hälsovårdskapacitet håller genom dessa svåra tider. På så vis fungerar vi som exempel även för barn och unga, samt förhindrar spridningen av detta virus – tillsammans, berättar Markus Kalmari, direktör för Åbo stads motionstjänster.

Stängningen av motionsställen baserar sig på statsrådets riktlinjer, med vilka man begränsar offentliga sammankomster till tio personer, och rekommenderar att undvika onödig vistelse på allmänna platser. Därtill har regeringen fastställt att statens och kommunernas kulturinstitutioner samt många andra offentliga mötesplatser stängs. Med dessa åtgärder förhindras spridningen av coronavirusets (COVID-19) infektioner samt de skador som det medför för människor och för samhället.

Nyckelord: