Åbo stad gör tillfälliga nedskärningar i öppettiderna vid sina kundbetjäningsställen på grund av den aktuella coronavirussituationen. Ändringarna träder i kraft torsdag 27.3. Staden rekommenderar att man i första hand använder sig av de elektroniska tjänsterna.

AKTUELLA ÖPPNINGSTIDER

Kontrollera öppettiderna för kundbetjäningsställen på respektive kontors egna sidor.

Åbo stad gör tillfälliga nedskärningar i öppettiderna vid sina kundbetjäningsställen på grund av den aktuella coronavirussituationen. Antalet kunder som besökt kundbetjäningsställena har redan nu minskat och det är sannolikt att kundantalet minskar ytterligare under den närmaste tiden. Därtill rekommenderar staden att alla använder sig av elektroniska tjänster och andra betjäningskanaler, så att det uppstår så få fysiska och eventuellt coronavirusspridande kundkontakter som möjligt.

Öppettiderna vid respektive servicekontor fr.o.m. fredag 27.3 är följande:

Åboservicen Puolalagatan 5

Kundbetjäning på plats vardagar klockan 9-12.
Kassa- och personalkassatjänster på plats kl. 9-12 och per telefon fram till kl. 15.
Stadsmiljösektorns kundjänst på plats vardagar klockan 9-12.
Registratorskontoret betjänar elektroniskt.
Småbarnspedagogikens servicehandledning betjänar inte på plats, däremot fås betjäning per telefon och chatt.

Byggnadstillsynens kundtjänst Puolalagatan 5

Kundbetjäning på plats vardagar klockan 9-12. Betjäning per telefon och via elektroniska kanaler måndag till torsdag klockan 9-15.30 och fredagar klockan 9-15.
Byggnadstillsynens arkiv är stängt fram till 13.4.

Monitori i köpcentret Skanssi

Kundbetjäning på plats måndag till torsdag klockan 12-18 och fredagar klockan 12-17.
Monitoris öppettider kan möjligen ändrast, ifall köpcentrets öppettider begränsas.

Infotori - rådgivning på ditt eget modersmål i Skanssis Monitori
Infotori fungerar på distans (telefon och e-post) må-fre kl. 9-16 (ryska, engelska, tyska, arabiska, persiska samt kurdiska).
Beträffande utbudet på andra språk rekommenderas det att följa Infotoris webbsidor.

Turistinformationen Auragatan 4

Betjänar vardagar 8.30-18 och lö-sö kl. 9-16 per telefon, chatt, e-post och på sociala medier (Twitter och Facebook).

Motionskundtjänsten

Stängd.

Salutorgets infopunkt

Stängd.

Fölis servicekontor Auragatan 5

Fölis servicekontor betjänar enligt normala öppettider till slutet av mars, och därefter med kortare öppettider från och med 1.4 enligt följande:

Kundbetjäningen på plats är öppen måndagar kl. 8-18, tisdag till fredag kl. 8-14 och lördagar kl. 9-14.
Telefontjänsten och chatten är öppen vardagar kl. 8-18 och lördagar kl. 9-14.

Ändringar kan förekomma

Öppettiderna för samtliga kundbetjäningsställen kan ändras med kort varsel på grund av coronasituationen. Eventuella förändringar informeras på stadens webbsidor och på sociala medier.