Att sköta om sin fysiska kondition, hålla sig i rörelse och upprätthålla ett positivt humör är alltid viktigt, men det är särskilt i dessa undantagsförhållanden.

Motionstips under undantagstiden

Motionsbanorna och träningsutrustningen som finns i anslutning till dem är fortfarande öppna för alla, så länge man kommer ihåg att hålla sig till säkerhetsavstånden och statsrådets riktlinjer gällande människors sammankomster. Det lönar sig att rengöra apparaterna innan användning och för säkerhets skull kan det vara bra att träna t.ex. med lämpliga handskar. För att minimera smittorisken är det också viktigt att inte alltför många personer tränar på samtidigt på ett och samma ställe.

I Åbo finns dessutom många olika slags trappor, där man kan göra trappträning, till exempel vid Månberget, Rieskalähdevägen, invid Funikularen på Slottsgatan, vid Raunistula skola, Samppalinnabacken samt vid Hampspinnaregatan.