Organisationer och församlingar erbjuder samtalsstöd och någon att prata med både per telefon och på nätet. Läs mer.

Kyrkans samtaltjänst

Kyrkans samtalstjänst är till för dig som behöver någon som lyssnar. De jourhavande är utbildade volontärer eller kyrkligt anställda med tystnadsplikt.

  • Telefonjouren tfn 0400 22 11 90, varje dag kl.10–13 och kl. 20–23.

Chatten är öppen varje dag kl. 13–16, må-to även kl. 19–23. Samtalen i chatten förs i enrum och du förblir anonym för den jourhavande.
Nätjouren är öppen 24/7, genom dem finns ett lyssnande öra.

Åbo svenska församlings predikogudstjänsten kan ses varje söndag kl. 12 www.virtuaalikirkko.fi

Församlingens diakoniarbetare och övriga anställda finns just för dig. Vi ställer upp för samtal i en krissituation, i sorg eller om ditt liv känns meningslöst.
Diakoniarbetarna svarar i telefon vardagar kl. 9–12 tfn 040 3417 460.

Folkhälsan

Frågor gällande Folkhälsans Kvartersklubbens verksamhet, kontakta Chatrin Kotka tfn 044 488 3000 chatrin.kotka@folkhalsan.fi.

Frågor gällande stöd till anhörigvårdare, kontakta Eva Björkqvist tfn 040 516 5679 eva.bjorkqvist@folkhalsan.fi.

 

Nyckelord: