Vi lever i en exceptionell tid. Coronaviruspandemin har påverkat överallt i världen och i Finland har den med beredskapslagen börjat synas i människors normala vardagliga verksamhet. I denna speciella situation blir hanteringen av ärenden elektroniskt ännu viktigare.

Det är också viktigt att förstå hur många ärenden som idag är möjliga att sköta på distans från det egna hemmet i stället för att fysiskt vara på plats. Därför är det nu viktigare än någonsin tidigare att säkerställa att medborgare har tillräckligt digitalt stöd tillgängligt på distans.

Alla kan hitta ett lämpligt fjärrstöd, vi listar de viktigaste nedan:

Åbo stad har också samlat information om coronaviruset och om säkerhet vid webbarbetet:

Vi vill främja att medborgare fortfarande kan sköta sina vardagliga ärenden enkelt även om många fysiska platser är stängda. Digitala tjänster underlättar hanteringen av ärenden på distans då riskgrupper inte behöver lämna hemmet för att sköta ärenden. Vi tar hand om varandra i de här tiderna!

Fjärrstödets länkar har samlats av Digituki Varsinais-Suomessa-projektet.

- En del av länkarnas innehåll är tyvärr bara på finska av orsaker som inte beror på oss, konstaterar projektets projektchef Noora Orvasto.