Rådgivningsverksamheten skalas ner med anledning av epidemin. Läs mer i nyheten nedan. (Uppdaterad 26.3.2020)

På grund av epidemin har rådgivningsverksamheten skalats ner. Verksamheten avbryts tills vidare vid Syvälahti, Ypsilon, Mullivägen, Laustis, Luolavuori, Gustavsvägen och Paattis rådgivningar. Även Torin Kulma är stängd.

 • Kontrolltiderna vid samtliga rådgivningar för alla över 6 månader gamla barn avbokas fram till 19.4.2020 och eventuellt också efter detta datum. Tills vidare ges inga nya tider.
 • Tills vidare bokar vi tider endast för gravida och under 6 månader gamla spädbarn. Man sköter även vaccinationer. Du kan boka vaccinationstid i rådgivningens telefontjänst eller i samband med avbokningssamtal.
 • Från de rådgivningar som stängs kommer man flytta över alla spädbarn och gravida till de rådgivningar som fortsätter vara öppna.
 • För mars månad annulleras alla familjeförberedelsekvällar.

Stängda rådgivningar:

 • Gustavsvägen
 • Laustis
 • Luolavuori
 • Mullivägen
 • Paattis
 • Syvälahti
 • Torin Kulma
 • Ypsilon

Den öppna rådgivingens tjänster skalas ner

De öppna rådgivningstjänsterna skalas ner och för tillfället erbjuder vi tjänster endast för gravida och nyfödda spädbarn innan det första rådgivningsbesöket.

De öppna rådgivningarna som är öppna fr.o.m. 17.3.2020:
- Måndagar 9.15–11 Brahe rådgivning
- Onsdagar 9.15–11 Kyrkovägens rådgivning
- Fredagar 9.15–11 Kråkkärrets rådgivning

Vi informerar om rådgivningens och telefontjänstens undantagstider samt om ändringar gällande tidsbokningar på Facebooksidan Turun neuvolat.

Läs mer om rådgivningarnas tjänster.

Familjehandledningen betjänar per telefon

Rådgivningens familjehandledning ger telefonhandledning istället för hembesök från och med 18.3.2020. Du når familjehandledaren på numret 040 480 2247, må-fre kl. 8-10.

Då du kommer till mottagningen

Om man är sjuk, får man inte komma till mottagningen. Detta för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar. Vid behov, ta kontakt per telefon.

Åbo rådgivningar och ultraljudsenheten samt näringsterapin begränsar nu sina mottagningar mer än tidigare. Personer som har symptom på luftvägsinfektion och/eller har vistats utomlands de senaste 14 dygnen får inte komma till rådgivning, ultraljudsenheten eller näringsterapi utan anmälning. Om du har symptom på luftvägsinfektion eller om du bor med någon som insjuknat i coronavirusinfektion eller med någon som vistats utomlands de senaste 14 dygnen, kontakta rådgivningens centrerade telefontjänst, ultraljudsenheten eller näringsterapin innan överenskomna besök. Vid behov kan vi sköta en del av ärendena per telefon.

Du kan också avboka din mottagningstid 24/7 genom att ringa rådgivningens centrerade telefontjänstsvarare (02 266 2223).

Kontakta din hälsostation om du upplever allvarliga symptom.

Mottagningsbesök för gravida

Till mottagningstider för gravida bör man komma ensam, och till barnens mottagning endast med en ledsagare. Tills vidare är det förbjudet att ta med syskon till mottagningen.

OBS!

 • Kom ihåg god handhygien. Tvätta dina händer och använd handsprit då du kommer till mottagningen och när du går därifrån.
 • Håll fysiskt avstånd till andra personer i väntsalarna.
 • Tills vidare är självmätningspunkterna ur bruk.

 

 

 

 

Nyckelord: