Åbo stads fritidssektor har till stora delen återvänt till den normala vardagen efter koronavåren. Några säkerhetsbegränsningar gäller ännu och några evenemang har annullerats. (Uppdaterad 25.6.2020)

Stadsorkestern

Åbo filhamoniska orkesters program för våren samt alla övriga evenemang i Konserthusets stora sal är inställda till och med 31.5.2020. ÅFO erbjuder sina kunder möjligheten att byta redan köpta biljetter till presentkort. Du kan även anhålla om att få tillbaka pengarna för biljetter till inställda konserter. ÅFO har ingen verksamhet under sommarsäsongen. ÅFO:s höstsäsong har publicerats 17.6 och biljettförsäljningen börjar 3.8.

Bibliotekstjänster

Åbo stadsbibliotek återgår till normala öppettider den 17. augusti 2020. Självbetjäningstiden från 7 till 21 återgår till närbiblioteken. Bibliotekets höstevenemang och gruppbesök genomförs så att coronabegränsningar och säkerhetsavstånd beaktas.

Motionstjänster

Åbo öppnar stadens utomhusidrottsplatser för invånare och föreningar 14.5. Vid samtliga idrottsplatser inleder man normala årstidsenliga åtgärder. Vandringsleder, motionstrappor och utegym kan användas normalt, som man också hittills har kunnat.

Från och med 1.6 då sammankomstbegränsningen för över 10 personer hävs kommer man följa sammankomstbegränsningar för över 50 personer även vid utomhusidrottsplatserna.

Beträffande öppnandet av kommunala utebad, simhallar, idrottslokaler inomhus, fotbollshallen och ishallarna samt utomhusidrottsplatsernas omklädnings- och WC-utrymmen fattas skilda beslut, med regeringens linjedragningar och framfarten av coronavirusepidemin i beaktande.

Museitjänster

Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet, Kurala Bybacke, Klosterbacken och Åbo slott är öppna från den 1 juni och WAM är öppet från den 2 juni. Guidningar, evenemang, verkstäder och kurser arrangeras inte under maj, juni och juli.

Ungdomstjänster

Ungdomstjänsternas verksamhet fortsätter huvudsakligen i elektronisk form fram till början av juni. Dessutom rör sig ungdomsarbetare ute på fältet. Ungdomslokaler öppnas stegvis från och med den 1 juni, men verksamheten fortsätter också via digitala kanaler och ute på fältet. På sommaren ordnas småskalig dagslägerverksamhet för barn samt områdesvis handledd verksamhet för ungdomar på olika håll i staden.

Om de exakta verksamhetstiderna och de ungdomslokaler som har öppet informeras under maj. I alla verksamheter följs de gällande anvisningarna om coronaviruset.