Asukasbudjetti, dvs. "invånarbudgeten" är Åbo stads sätt att tillämpa deltagande budgetering. Där får Åboborna vara med och föreslå, utveckla och rösta om hur en miljon euro av stadens budget ska användas. Förslagsperioden pågår 1.4–17.5.2020.

Asukasbudjetti 2020

Läs mer information om Asukasbudjetti och dess skeden samt ge ditt eget förslag på adressen asukasbudjetti.turku.fi

I Asukasbudjetti ses invånarna som experter på sina egna bostadsområden. Där lyssnar man på Åbobornas synpunkter om hur den egna omgivningen, områdets tjänster och verksamhet kan främjas på ett sätt som gynnar invånarna.

Åbo är indelat i storområden som också Asukasbudjettis pengafördelning baseras på. Alla åtta storområden har angetts en summa på 100 000-150 000 euro, och förändringar kan göras på vardera område inom dessa ramar.

Förslag kan nu skickas in på adressen asukasbudjetti.turku.fi fram till 17.5.2020.

Förslagen bör främja Åbobornas välfärd. Vad välfärd definieras som kan var och en tolka enligt bästa förmåga. På webbplatsen asukasbudjetti.turku.fi finns noggrannare kriterier som bör beaktas innan man skicka in sitt förslag.

– Asukasbudjetti-sidan är en lättanvänd digital tjänst, dit vem som helst kan lägga upp ett förslag. På sidan kan man också bläddra igenom förslag som andra skickat in, kommentera och understöda dem. Där finns också information om Asukasbudjettis olika skeden och hur de framskrider, berättar delaktighetsspecialisten Anri Niskala, som är ansvarig för webbplatsen. 

Undantagsförhållandena som orsakats av coronaviruset syns även i förverkligandet av Asukasbudjetti. Sammankomstförbudet betyder ändå inte slutet för gemenskap eller bemötande av invånarna, utan staden stöder dessa fortfarande. I den rådande situationen utnyttjar man olika möjligheter över nätet.

– I dessa tider behöver vi gemenskap och kontakt mer än någonsin under vår närhistoria. De här värderingarna fungerar också som grund för Asukasbudjetti, och därför har kreativa lösningar varit viktiga, konstaterar stadsdirektör Minna Arve.

Utveckling av förslagen genomförs virtuellt

En av dessa kreativa lösningar för att föra människor samman är att utvecklingstillfällena görs online. Ursprungligen var det tänkt att invånarna och stadens experter skulle samlas i samma utrymme för att bearbeta förslagen till genomförbara planer. Nu arrangeras dessa utvecklingstillfällen som webbmöten under juni månad.

De invånare som skickar in förslag som uppfyller kriterierna till Asukasbudjetti-sidan får en e-postinbjudan till ett virtuell utvecklingstillfälle. Med inbjudan följer anvisningar för hur man deltar i tillfället. Tillfällena leds av stadens anställda och experter svarar på frågor samt instruerar i fastställande av kostnader, men själva utvecklandet sker på invånarnas initiativ.

De utvecklade planerna framskrider till en omröstning som genomförs under hösten 2020. Alla 13 år fyllda Åbobor kan rösta.

Åbo stad förverkligar de vinnande planerna under år 2021.