Unga Åbobor får hjälp med psykiska problem från skol- och studerandehälsovårdem, skolornas kuratorer och psykologer och från stadens psykologenhet.

Skol- och studerandehälsovård

Centrerad mottagning och telefon
Tavastgatan 10, 4:e vån, tfn. 02 266 1570, må–to 8–16 och fre 8–14

  • Ärenden gällande psykisk hälsa och behov av annat specialstöd, även nya kunder
  • Genom den centrerade mottagningen kan eleven/studeranden vid behov hänvisas till skolornas psykiatriska sjukskötare eller till specialsjukvård.

Psykiatriska sjukskötare i högstadier och andra stadiets läroanstalter
tfn. 02 266 1570, må–to kl. 8–16 och fre 8-14

  • Kontakt via den centrerade mottagningens telefontjänst.
  • Mottagningar vid skolorna eller på distans
  • Studerandehälsovårdens psykiatriska sjukskötare (i första hand YH-studerande), arbetar vid den centrerade mottagningen på Tavastgatan 10

Psykiatriska stödenheten för unga vid polikliniken för barn och unga
Österlånggatan 30, tfn. 02 266 1155

  • Unga och deras föräldrar kan vara i direkt kontakt med den psykiatriska stödenheten för unga. Därtill kan skol- och studerandehälsovårdens centrerade mottagning hänvisa unga vidare till enheten.

Skolornas kurator- och psykologtjänster

  • Kontaktuppgifter till högstadiernas kuratorer, psykologer och studiehandledare hittas via Wilma och på skolornas webbsidor
  • Kontaktuppgifter till psykologer vid andra stadiets yrkesskolor och gymnasierna hittas också via Wilma och på skolornas webbsidor
  • Med psykolog och kurator försöker man i första hand hålla distansmottagningar, men vid behov ordnas även närmottagningar.

Psykologenheten
Kommunalsjukhusvägen 20, byggnad 5, 3:e vån.
Telefontjänst avsedd för psykisk oro orsakad av coronapandemin på numret 040 619 4361.

Fostrings- och familjerådgivningens stöd för under 18-åringar och familjer under coronapandemin
tfn. 040 193 7247, må–fre kl. 8.30–15.30

 

Kunder med symptom på infektion i övre luftvägarna vårdas inte på närmottagningarna utan deras vård sker vid distansmottagningarna.

Utöver ovan nämnda tjänster som Åbo stad erbjuder betjänar också Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt unga i mentalvårdsärenden enligt de olika vårdfaserna.