Åbo stad och regionens kommuner (S:t Karins, Lundo, Masko, Mynämäki, Nådendal, Nousiainen, Paimio, Reso, Rusko, Sauvo) har sinsemellan kommit överens om en centrerad modell för behandling av ensamföretagares ansökningar om verksamhetsstöd.

Mer information om ensamföretagares stöd

Turku Business Region:

Arbets- och näringsministeriet:

Ensamföretagares bidragsansökningar kanaliseras via regionens gemensamma utvecklingsbolag Turku Science Park Oy:s webbplats Turku Business Region. Ansökningarna styrs därifrån till Åbo stads datasystem där hela ansökningsprocessen genomförs, allt från att lämna in ansökan, till behandling och utbetalning av godkänt understöd.

Med anledning av coronapandemin lanserade Arbets- och näringsministeriet ett nytt stöd för egenföretagare, där staten delar ut ett stödbelopp på 250 miljoner euro via kommunerna ut till utsatta ensamföretagare. Utdelningen av stödet förutsatte en förordning av statsrådet, som godkändes 8.4.2020. Inom Åboregionens kommuner finns det cirka 10 000 ensamföretagare, som kvalificerar för stöd. Detta innebär i sin helhet en stödbelopp på cirka 20 miljoner för regionen.

- Arbets- och näringsministeriet fastställde riktlinjer för ensamföretagares verksamhetsstöd i sina pressmeddelanden 31.3.2020, och vi har enligt dem berett ansökningsprocessen i Åboregionen i samarbete med alla kommuner, berättar vd Niko Kyynäräinen från utvecklingsbolaget Turku Science Park Oy.

- Målet har varit en smidig och enkel ansökningsprocess, som möjliggör snabb behandling av ett stort antal ansökningar. Genom ett starkt samarbete mellan regionens kommuner vill vi med alla medel underlätta den svåra sits som otaliga företag befinner sig i.

- Jag är övertygad om att vi lyckas publicera stödansökningarnas anvisningar och öppna ansökningsblanketten i den elektroniska tjänsten under nästa vecka, vartefter behandlingen av ansökningarna påbörjas omedelbart, konstaterar Turku Science Park Oy:s företagstjänsters ansvariga chef Tom Palenius.

- Vi förväntar oss ett enormt antal ansökningar och vi har reserverat ca. 50 personer för behandling av ansökningar. Så fort ansökningen har öppnats kan det ändå uppstå rusning, men vårt mål är att ansökningarnas behandlingstid trots detta hålls under två veckor, fortsätter Palenius.

Ensamföretagarstödet i korthet

Ensamföretagare kan snart få finansiering från staten upp till 2000 euro. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagares utgifter som krävs för att kunna utöva sin verksamhet. Stödet utdelas av kommunerna på självbestämt ändamålsenligt sätt.

Kriterier för beviljat stöd är följande:

  • företagaren bör vara företagare på heltid
  • företaget bör bestå av endast en företagare, inga anställda
  • företaget har en betydligt försämrad ekonomisk situation och minskad omsättning på grund av coronaviruset
  • företaget har inte haft ekonomiska svårigheter innan coronakrisen
  • företaget har inte skatteskulder

Företagare verksamma inom Åboregionen kan ansöka om stöd via webbplatsen Turku Business Region, som upprätthålls av Turku Science Park Oy. Stödansökningarna kommer att behandlas av anställda vid både Turku Science Park Oy och regionens kommuner, och på basen av deras utlåtanden fattas själva stödbeslutet centrerat av Åbo stads tjänsteman, oberoende av företagets hemkommun.

Nyckelord: