I Finland uppskattar epidemiologerna att coronaviruset når sin topp i slutet av våren eller i början av sommaren. Ansvarige läkaren för smittsamma sjukdomar vid Åbo stads välfärdssektor Jutta Peltoniemi berättar att prognoserna klarnar hela tiden vartefter undantagslägets åtgärder avvecklas i Åbo och Finland.

Samlad information och anvisningar om förebyggandet av coronavirusets spridning i Åbo:

Finlands regering har gjort hårda linjedragningar mot spridningen av coronaviruset. Åtgärderna som vidtagits för att garantera finländarnas välfärd och säkerhet har gett resultat det största epidemiområdet har avgränsats inom Nylands gränser.

Peltoniemi rådger hur det lönar sig att bekämpa det nya viruset och vad det kräver.

- Det här coronaviruset är en besläktat med SARS-coronaviruset, men det är ett alldeles nytt virus. Människorna har inget immunförsvar mot det och detta möjliggör obehindrad spridning av viruset. Än så länge finns det inget vaccin eller någon medicin för att förebygga eller vårda sjukdomen. Då är de bästa metoderna en god handhygien och att undvika sociala situationer.

Man känner till sjukdomens symptom och förlopp

Peltoniemi berättar också, att vetskapen om coronavirusets symptom ökar hela tiden.

- Vi har ständigt utökad information om hurudana symptom coronaviruset orsakar. I början handlar det bland annat om halsont, stegring eller feber, muskelont, huvudvärk, hosta och en del upplever en känsla av andnöd. Det har även beskrivits förändringar i lukt- och smaksinne. Människor reagerar på viruset på olika sett, en del har lindriga symptom medan andra kan vara tvungna att söka sig till sjukhusvård när sjukdomen fortskrider.
- Vi vill hålla oss uppdaterade om hur COVID-19-smittade patienter som klarar sig med egenvård mår. Hälsovårdarna ringer dem regelbundet.

Hör Peltoniemis tankar om den rådande coronasituationen på videon. (Videon är på finska.)

Övervakningen av smittsamma sjukdomar grundar sig på lagen

Peltoniemi leder enheten för övervakning av smittsamma sjukdomar i Åbo. Hon berättar att enheten fokuserar huvudsakligen på förebyggande och vård av smittsamma sjukdomar. Hela verksamheten baserar sig på Lagen om smittsamma sjukdomar.

- Enligt lagen spelar vår enhet en central roll, då vårt verksamhetsområde hotas av någon smittsam sjukdom. Den här gången är det coronaviruset som utgör ett hot, och anvisningarna gällande det kommer via social- och hälsovårdsministeriet till sjukvårdsdistriktet och därifrån till oss, förtydligar Peltoniemi.

- Genom att reda ut smittokedjorna bromsar vi upp spridningen av epidemin och de personer som exponerats för coronaviruset sätts i karantän. Utökandet av provtagningar är också ett sätt att begränsa epidemin och så har man också gjort enligt nationella och regionala anvisningar.