Man vill styra de unga som har sökt stadens sommarjobb till sådana branscher, där man i det nuvarande undantagstillståndet har ett större behov av sommararbetare än inom staden. Med hjälp av sommarjobbssedeln kan man sysselsättas t.ex. i butikernas utdelningsuppgifter eller inom lantbrukets primärproduktion – var det än finns behov för extra hjälp under sommaren.

Lediga jobb?

Företag och föreningar kan anmäla lediga sommarjobbsplatser till Työpiste på numret 040 631 4538 eller till adressen heidi.heiskala@turku.fi

Mer information om sommarjobbssedlarna för arbetsgivare och arbetssökande (på finska)

I år anställer Åbo inga sommararbetare, utan alla de 15-18-åriga unga Åbobor som ansökt om stadens sommarjobb får en sommarjobssedel om de så önskar. Ändringen berör inte sommarens praktikplatser för studerande.

- Förhoppningsvis tar så många unga som möjligt tag i den här chansen. Arbetserfarenhet är värdefullt med tanke på framtiden, säger stadsdirektör Minna Arve.

Sommarjobbssedeln är ett stöd om 310 euro för arbetsgivaren, som anställer en ung person för sommarjobb. Den unga bör vara Åbobo och född 2002–2005. Själva sommarjobbssedeln garanterar inte ett sommarjobb, utan först måste man skaffa sig ett arbete.

Idén med sommarjobbssedeln är att ge arbetsgivaren en lägre tröskel att anställa en ung person, då lönens självriskandel är liten.

- Idén med sommarjobbssedeln är att ge arbetsgivaren en lägre tröskel att anställa en ung person, då lönens självriskandel är liten. Det här är annars också en bra grej för arbetsgivaren, då man kan hjälpa en ung person i början av arbetskarriären, berättar ansvarige karriärplaneraren Sanna Järvi vid Työpiste.

Samma arbetsgivare kan ta flera sommararbetare

Med hjälp av sedeln kan man söka jobb annanstans än till staden eller staten. Arbetsgivaren måste ändå ha ett FO-nummer, dvs. en privatperson kan inte fungera som arbetsgivare. Arbetsplatsen behöver inte vara i Åbo, utan den kan också vara i närkommunerna.

- I år är situationen så pass exceptionell att vi kommer bevilja flera sommarjobbssedlar för företagen. Tidigare har antalet för vardera arbetsgivare begränsats till fem stycken, konstaterar Järvi.

Arbetsgivaren anställer den unga som fått en sommarjobbssedel i ett arbetsförhållande som varar i minst 10 arbetsdagar. Arbetstiden är 30 timmar per vecka eller minst 60 timmar under sommarsäsongen 1.5-31.8.2020.

Den unga kan själv söka arbetsplats, men man kan också få hjälp med att hitta en arbetsplats. Företagstjänsterna vid Åbo stads servicecentral för sysselsättning Työpiste kontaktar som bäst olika företag och sammanställer ett register över sommarjobb. Unga kan lämna in sina uppgifter till Työpiste, och då blir de erbjudna en lämplig plats när en sådan hittas.