Undantagssituationen som orsakats av coronaepidemin har fört med sig nya utmaningar i Åbobornas vardag. Se här vad du ska göra om du behöver hjälp - eller om du vill hjälpa andra.

Aktuell information finns samlad på denna sida:
www.turku.fi/sv/corona

Samtalshjälp per telefon och chattar online

Mieli – Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefon

  • Kristelefon på finska dejourerar 24/7 på numret 09 2525 0111
  • Kristelefon på svenska dejourerar på numret 09 2525 0112 
    må, ons kl. 16.00-20.00 och ti, to, fre kl. 9.00-13.00
  • Kristelefon på engelska och arabiska dejourerar på numret 09 2525 0113
    må, ti kl. 11.00-15.00, ons kl. 13.00-16.00 och 17.00-21.00 samt to 10.00-15.00

Från Tukinet får du stöd i svåra livssituationer och kriser dygnet runt (på finska). www.tukinet.net

Kyrkans samtalstjänst

  • Telefonjouren tfn. 0400 22 11 90, varje dag kl. 10-13 och 20-23.
  • Chattjouren www.samtalstjanst.fi må-fre kl. 13–16 fram till påsk samt må-to kl. 19-21.

Permittering, arbetslöshet eller avbrott i löneutbetalning

Många finländare oroar sig för tillfället om arbete och pengar, om arbetslöshet eller permittering blir en följd av begränsningarna på grund av corona. Därför har vi utarbetat en anvisning som kan delas ut till dem som blir arbetslösa, permitteras eller vars löneutbetalning blir avbruten av arbetsgivaren.

Mer information: TE-tjänster

Utkomststöd

Mer information: Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Ekonomi- och skuldrådgivning

Rättshjälpsbyråernas avgiftsfria ekonomi- och skuldrådgivningstjänst är avsedd för privatpersoner samt egenföretagare och näringsidkare som idkar småskalig företagsverksamhet. Trots coronaviruset betjänar ekonomi- och skuldrådgivningen vardagar kl. 8.00-16.15. Ekonomi- och skuldrådgivarna dejourerar för nya kunder vardagar kl. 10-11 på numret 029 566 0430. Rådgivning fås även via chatten vardagar kl. 10-12 genom att logga in på sidan https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/ekonomi_och_skuldradgivning.html.

Mer information: Egentliga Finlands rättshjälpsbyrå

Stöd och information för företag och föreningar

Coronaviruset har betydande ekonomisk påverkan för Åbo stad, regionens näringsliv och aktörer inom tredje sektorn. Åbo stad vill med sina egna handlingar stöda och underlätta företagens och föreningarnas akuta ekonomiska situation.

Mer information:

Hjälp vid problem med rusmedel och missbruk 

Rusmedelsvård och -rådgivning finns att få även i undantagsförhållandena. Avvänjningsvården fungerar normalt och man kan få rusmedelsvård snabbt på distans även som ny kund. Ifall du oroar dig över din egen alkoholanvändning lönar det sig att genast söka hjälp.

Den riksomfattande rusmedelsrådgivningen dejourerar dygnet runt, och det kostar inget att ringa. Rusmedelsvård fås genom att boka tid till din hälsostation eller via din egen socialarbetare. Där får du hjälp med att kartlägga din rusmedelsanvändning och att söka dig till lämplig rusmedelsvård. Alternativt kan du även söka dig till Åbos A-klinik.

Ehyt ry:s rusmedelsrådgivning 0800 900 45

Den riksomfattande, avgiftsfria rusmedelsrådgivningstelefonen betjänar varje dag dygnet runt tfn. 0800 900 45. Samtalen är anonyma och konfidentiella.

Mer information: ehyt.fi

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts mentalvårds- och missbruksjour betjänar patienter som har en akut psykisk kris eller en krissituation kopplad till rusmedelsanvändning vid Åucs samjour. Kontakt via samjouren tfn. 02 313 8800. 

Mer information: Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts mental- och missbruksjour

A-kliniken
•    Avgiftsfri för Åbobor, du kan själv ta kontakt och boka en tid
•    Tidsbokning, handledning och rådgivning må-fre kl. 8-18 tfn. 010 506 5550 
•    Mer information (på finska): www.a-klinikka.fi/a-klinikka-turku

Hjälp vid våld i familjen och i nära relationer

I våldsamma situationer är det ytterst viktigt att få hjälp snabbt. Socialjouren och Åbo mödra- och skyddshem dejourerar dygnet runt. Till skyddshemmet kan man söka sig när det inte är tryggt där hemma, oberoende av kön. Du kan även få hjälp från Nätskyddshemmet och Nollinjens telefontjänst. I nödsituationer ring 112.

Du kan kontakta socialjouren vid brådskande fall, dygnet runt, tfn. 02 262 6003.

Åbo mödra- och skyddshem erbjuder skydd dygnet runt oberoende kön då när man inte kan stanna hemma. Tfn. 02 513 4100.

Mer information (på finska): Åbo mödra- och skyddshem

Nollinjen hjälper alla som har upplevt psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation tfn. 080 005 005.

Mer information: nollalinja.fi/sv 

Nätskyddshemmet erbjuder bl.a. chattrådgivning och anvisningar i hur man söker hjälp. 

Mer information: nettiturvakoti.fi/sv

Vill du hjälpa till? Anmäl dig som frivillig till Röda Korset

Under dessa avvikande tider  följer Finlands Röda Kors nödsituationen i Åboregionen och kallar vid behov in volontärer. Ännu har inte en exakt bild formats om vilka uppgifter som kommer att behövas, men Röda Korset är förberett på att på begäran hjälpa myndigheterna till exempel i matutdelning och sortering och packning av hjälpmaterial. Om du är intresserad av att hjälpa till kan du anmäla dig som frivillig till Finlands Röda Kors. 

Mer information (på finska): SPR tukee kuntia koordinoimalla vapaaehtoistoimintaa – Tule mukaan auttamaan!

Evenemang, aktiviteter och idéer för fritiden på nätet

Motionstips, konsertinspelningar, teater och andra evenemang finns tillhanda på nätet. De virtuella evenemangen passar för alla åldrar och man kan delta direkt hemifrån.

Nyckelord: