Ett coronavirusfall har bekräftats hos ett barn på daghemmet Pernon päiväkoti på Hyrköisvägen i Perno fredag 17.4.2020. Daghemmet Pernon päiväkoti är ett av Åbo stads daghem.

De som utsatts för närkontakt, dvs barnens föräldrar och arbetstagarna har kontaktats och samtliga har fått fortsatta instruktioner både per telefon och via Wilma. Alla barn och arbetstagare som utsatts för smittorisk har kartlagts och försatts i karantän. Samtliga personer som försatts i karantän har även fått karantäninstruktioner. Under veckoslutet har dessa även förtydligats av Åbo stads övervakning för smittosamma sjukdomar.

Samtliga berörda familjer på daghemsenheten har fått instruktioner om hur processen fortgår.

På grund av coronaviruset och det rådande undantagstillståndet åtföljs striktare hygienåtgärder på Åbo stads daghemsenheter.