Under två idétävlingsomgångar kommer staden använda högst en halv miljon euro ur testamentsfondens avkastning för att främja invånarnas välfärd i undantagsförhållandena och i eftervården. Ansökan är öppen för stadens egna aktörer samt registrerade allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser.

Förverkliga din idé

Lämna in din ansökan senast 6.5.2020. Stadens egna aktörer samt registrerade allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser kan föreslå sina idéer. 

Läs mer och skicka in din ansökan (på finska): https://webropol.com/s/ideahaku

Tilläggsuppgifter fås av Risto Tolonen.

Man efterlyser idéer inom fyra teman:

  • förebyggande av ensamhet,
  • mentalt välmående,
  • förstärkning av handlingsförmåga
  • och digistöd.

För varje temaområde riktas högst 60 000 euro under vårens omgång. Idéernas tyngdpunkt bör i första hand ligga vid välfärds- och hälsofrämjande tjänster riktade till seniorer, vilket stöder stadens strategi, men de kan också riktas till andra samhällsgrupper. Verksamheten bör riktas till så många människor som möjligt eller på annat sätt vara framgångrik med tanke på målgruppen.

Ansökan är öppen 17.4-6.5.2020. Stadens aktörer och föreningar, organisationer och stiftelser kan komma med idéer och lämna in sin ansökan senast 6.5.2020 klockan 16 på adressen https://webropol.com/s/ideahaku (texten endast på finska). Idéerna bör förverkligas innan 31.12.2021. I verksamheten bör man beakta bestämmelserna som råder i undantagsförhållandena. Åbo stadsstyrelse beslutar om utdelningen av tillgångarna i maj. En andra ansökningsomgång hålls under hösten 2020.

Nya slags, smidiga välfärdstjänster behövs i undantagssituationen 

Med testamentsfondens avkastning har staden utvecklat välfärdstjänster med låg tröskel och verksamhetskultur som stöder välbefinnandet. Under tidigare år har det utdelats 273 000 euro. År 2020 utdelas undantagsvis totalt högst 500 000 euro fördelat på två omgångar.

– Motiveringen för att hålla två omgångar och utöka pengabeloppet är att sköta undantagsförhållandena och eftervård av situationen. Undantagsförhållandena har mycket effekter på invånarnas välfärd. Alla är i behov av glädje och rekreationsmöjligheter. Den exceptionella situationen orsakar ett tilltagande servicebehov, vilket också leder till att helt nya personer omfattas av servicebehov. Stöd behövs nu genast och senare för eftervård, berättar välfärdsstyrgruppens ordförande, sektorchef Minna Sartes.

Tidigare har stadens egna aktörer kunnat föreslå idéer, men nu välkomnas även registrerade allmännyttiga föreningar, organisationer och stiftelser att delta i ansökan.

– Tredje sektorns aktörer behövs nu för att utveckla nya slags, smidiga tjänster och tillvägagångssätt. Stadens aktörer och organisationer kan också bolla idéer tillsammans, säger Minna Sartes.

Tidigare har testamentsfondens pengar använts till exempel för utveckling av OmaKirjasto-tjänsten, för stöd av närståendevårdare och för kulturverksamhet för äldre personer.