För Åbo idrottstjänsters kurser och motionsgrupper som avbrutits på grund av coronavirussituationen betalas inga ersättningar till kunderna. Motionsarmbandens användningstid förlängs. Nyheten uppdateras vartefter ny information kommer.

Mer information

Idrottscentralens kundservice: liikunta.varaukset@turku.fi

Moitonsarmbandens användningstid förlängs med den tiden som motionsplatserna varit stängda. Kurs- och säsongsavgifter ersätts inte eftersom de återstående oanvända gångerna är så få. Kunderna som betalat kurs- och säsongsavgifter kontaktas via e-post. Tillägsinformation fås via kundbetjäningen: liikunta.varaukset@turku.fi

Serie- och säsongsarmband

Motions-, Senior- och Kimmoke-armbandens giltighetstid förlängs med den tid kunder inte kunnat använda på grund av att anläggningarna varit stängda.

Motionsarmbandens oanvända användningstid gottgörs direkt på armbanden. Ersättningen laddas automatiskt då motionsarmbandet registreras vid motionsplatsens avläsare. Kunden behöver alltså inte handla skilt vid kundbetjäningen. Observera att de ersatta dagarna börjar förlöpa direkt då idrottsplatserna öppnas igen inte först då armbandet används nästa gång.

Förlängd giltighetstid gäller förutom armband som fortfarande är giltiga även motionsarmband, vars giltighetstid har gått ut medan motionsplatserna har varit stängda. Med motionsarmband avses alla seriearmband, avgiftsbelagda föreningsarmband och vattengymnastikladdningar. Oanvända tiden ersätts inte med pengar.

Kunder som hör till riskgrupper (läkarintyg) samt över 70-åringar (identitetsbevis) kan ta kontakt med idrottstjänsterna via e-post: liikunta.varaukset@turku.fi. Ersättningarna i dessa fall bedöms var för sig.

Kurs- och säsongsavgifter

Vad gäller säsongsavgifterna för Ihanaiset naiset, Leidit liikkeellä, Kunnon äijät, Kuntokonkarit och Raskas sarja, simskolornas samt gymmens ABC-kurser och övriga kurser betalas inga ersättningar, eftersom de inhiberade timmarna är endast få. De som ansvarar för kurserna kontaktar kunderna.

Kunderna kontaktas om ersättnings-policyn för den avbrutna vattengymnastiksäsongen på Petrelius simhall när simhallen har öppnar. Under vecka 50 kontaktar Impivaara simhall sina kunder vars simskola eller babysim avbrutits. 

Simkort för elever i åk 1 och 2 samt förskoleelever

Simkorten som idrottstjänsterna delat ut till elever i årskurs 1 och 2 förlängdes under våren till 21.3. och nu förlängs de ytterligare 30 dagar d.v.s. de kan användas fram till 21.4.2021. Simkorten som bildningssektorn delat ut till förskoleelever löpte ut 19.10.2020.

Köpta och oanvända presentkort

Ett presentkort som köpts från idrottstjänsterna kan lösas in inom sex månader från inköpsdagen. Giltighetstiden för oanvända presentkort förlängs med den tid som simhallarna och gymmen är stängda.

Nätladdningar

Serieladdningar som köpts på nätet ska i normala fall aktiveras inom 14 dygn från inköpsdagen. I detta undantagstillstånd sparas nätladdningar i molntjänsten i ett år från inköpsdatum, varpå man har gott om tid att aktivera dem på armbandet.

Åbo stads tyky-armband

Information om ersättningspolicyn för kurs- och säsongsavgifter som betalats med tyky-armband kommer att publiceras på Åbo stads intranet Metku.