Åbo stad betalar lön för den tid som den symptomfria personen som arbetar inom vården är i karantän. Den anställde bör ändå ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA. Lönen för karantäntiden återkrävs efter ersättningen på så vis att den anställde inte lider ekonomiskt.

Kommunens ansvariga läkare för smittsamma sjukdomar får enligt lagen om smittsamma sjukdomar försätta en symptomfri person som exponerats för coronaviruset i två veckors karantän som en säkerhetsåtgärd. Åbo följer kommunernas kollektivavtal, enligt vilken löneutbetalningen avbryts under karantänen.

Linjedragningen om att avbryta löneutbetalningen i karantänsituationer fastställdes i ett tidigt skede av coronavirusepidemin. Enligt FPA har ansökningarna beträffande dagpenning vid smittsam sjukdom inte överbelastats. Som kommunal arbetsgivare är Åbo ändå beredd på en situation, där en fördröjd behandlingstid av ansökningarna kan orsaka en orimlig situation för lönetagaren som väntar på ersättning. 

Därför ändrades linjen på torsdag 23.4.2020 så att anställda vid Åbo stad får normal lön under sin tid i karantän. Löneavdraget för karantäntiden görs först efter att FPA:s dagpenning har betalats till den anställde. Linjedragningen gjordes på basen av KT:s anvisningar.

– Vi har diskuterat saken med andra stora städer. Oron för situationen är gemensam för oss alla. För Åbos del garanterar vi de anställda en normal löneutbetalning. så att ingen ska behöva lida ekonomiskt på grund av byråkratin, säger Åbo stads personalchef Sinikka Valtonen.

Linjedragningen gäller endast personer som är i direkt arbetsförhållande med Åbo stad. Anvisningarna för personer som arbetar för Sarastia eller andra arbetsgivare vid stadens verksamhetsställen kan avvika från stadens linje.

Ersättning för karantäntiden

FPA:s utgångsläge är att personen själv ansöker om ersättning för inkomstförlust dvs. personer som försatts i karantän är berättigade att ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA som ersättning för inkomstförlust. Ersättningen är fullständig, alltså motsvarar den lönen.

Dagpenning vid smittsam sjukdom bör ansökas från FPA inom två månader efter att beslutet om frånvaro från arbetet börjat. I ansökan bifogas beslutet om karantän som utfärdats av den ansvarige läkaren för smittsamma sjukdomar samt arbetsgivarens kontaktuppgifter. Därtill gör stadens anställda en anmälan om sin frånvaro till sin närmaste förman.

Arbetsgivaren förmedlar anmälan om inkomstförlust till FPA, så att man kan utbetala rätt ersättningsbelopp till den anställde.

Korrigerad 23.4 kl. 18: FPA:s behandling av ansökningar gällande dagpenning vid smittsam sjukdom har inte överbelastats såsom vi meddelade tidigare.

Nyckelord: