Det fria kulturfältet har haft en väsentlig position i Åbo stads kulturella mångfald. Det fria fältet spelade en alldeles speciell roll under kulturhuvudstadsåret 2011. Nu vill man stöda det fria fältet med medel från Turku 2029-stiftelsen, med Åbos 800-årsjubileum i sikte.

Anvisningar och kriterier

Anvisning för sökande om användning av systemet

Åbo stads allmänna bidragsvillkor

Tilläggsuppgifter: 

Kultursekreterare vid fritidssektorn
Niina Niemi-Nagy
niina.niemi-nagy@turku.fi
040 6301 658 

Totalt 119 968 euro i bidrag beviljas ur Turku 2029-stiftelsen avkastning för år 2019 till kultur- och konstprojekt inom det fria fältet. Bidragen är högst 5000 euro per projekt.

Vem är bidraget avsett för?

För professionella konstnärers samfund, arbetsgrupper samt enskilda professionella konstnärer. 

Projektens tidtabell

Produktionerna bör genomföras under år 2020. Produktionernas räkenskap och rapportering bifogas med ansökan i Kulta-bidragssystemet när projektet har avslutats.

Kriterier och principer för beviljande

I urvalskriterierna betonas gemenskap, tillgänglighet för olika målgrupper, uppmärksammande av trygga avstånd, innovation, digital verksamhet och verksamhetens kontinuitet. Det är också viktigt att att man bryggar över från coronatiden mot jubileumsåret 2029. Utöver konstnärlig kvalitet ligger också innovation, utökning av stadens dragningskraft samt projektets mångsidighet som grund för bedömningen.

Målet är dessutom att de digitala kanalerna stannar som permanenta verksamhetssätt för aktörer inom tredje sektorn. Genom att förstärka aktörernas kunnande försäkrar man att nättjänsterna kommer vara tillgängliga även för nya målgrupper.

Projektet bör producera ett konstnärligt alster i Åbo stad eller så bör det skapa nya modeller för att producera kulturtjänster.

Bidraget är i första hand avsett för att skapa konstnärligt innehåll. Kostnader för andra fasta utgifter, såsom anskaffning av utrustning, beaktas skilt. Projektbidraget är inte avsett för att finansiera en aktörs, t.ex. en förenings allmänna verksamhet.

I bidragen tillämpas Åbo stads allmänna bidragsvillkor.

Ansökningstid  

Ansöknan öppnas 27.4 kl. 00.01 och stängs 15.5 kl. 16.00. Försenade ansökningar behandlas ej. 

Hur ansöker man om bidraget?

Bidraget ansöks elektroniskt på adressen https://lomakkeet.turku.fi  (Vi rekommenderar att man öppnar ansökningssystemet med webbläsarna Mozilla Firefox, Safari eller Google Chrome)

När fattas besluten om bidragen?

Turku 2029-stiftelsens styrelse beslutar om bidragen i juni.  

Läs mer om Turku 2029-stiftelsens bidrag (nyheten är på finska)