Näringsterapeuterna erbjuder näringsterapitjänster även under coronaepidemin. Hjälp fås som vanligt vid olika problemsituationer som anknyter till näring och kost. Man kan komma till mottagningen bland annat på distans.

Näringsterapi för barn och unga

Telefontid vardagar kl. 12-13.

Saara Karjalainen, tfn. 040 647 4279
Aino Niemi, tfn. 040 481 3309
 

Välfärdssektorns näringsterapeut för barn och unga Saara Karjalainen berättar att mottagningarna ordnas nu via plattformen Videovisit. Distansmottagninen är trygg, eftersom vårdsamtalen mellan patienten och terapeuten är krypterade.

- Om man är orolig och inte vågar komma till mottagningen är distanskontakten ett bra alternativ. Om man däremot ogillar videokontakt kan man ringa oss eller skicka e-post. I vissa fall kan man komma till mottagningen som normalt.

Tidigare problem kan eventuellt framhävas

Undantagstiden ger upphov till bekymmer och stress för många föräldrar. Det återspeglas till barnen.

- I sådana situationer äter barnen ofta mindre. Och om det redan tidigare har funnits problem kring ätandet kan de nu framhävas, säger Karjalainen.

Man kan söka sig till näringsterapimottagningen med remiss från läkare, hälsovårdare eller sjukskötare från samtliga verksamhetsställen inom välfärdssektorn.