Åbo stad utlyser en öppen idétävling för proffs inom visuella branscher som är bosatta eller arbetar i Åbo. Tävlingen genomförs med de intäkter som Åbo stads fond för stadens förskönelse gett 2019. För ordnandet av tävlingen har sammanlagt reserverats 50 000 €. Tävlingen är öppen 4–24.5.2020 och man kan delta i tävlingen genom att fylla i en elektronisk blankett på nätet.

Tävlingens tidtabell

  • Tävlingen öppnas på nätet måndag 4.5.2020 kl. 9.00
  • Tävlingstiden utgår söndag 24.5.2020 kl. 17.00
  • Val av pristagare 1.6.2020
  • Verken är framme i stadsrummet 1.7–30.9.2020

Hur deltar man i tävlingen?

Tävlingens innehåll
Deltagarna i tävlingen lämnar in förslag på offentliga konstverk eller konstnärliga element som på en bestämd tid placeras i centrumområdet eller i förorterna. Formen är fri, så det kan också handla om performanser, ljudverk eller ett konstverk som offentligheten kan medverka i. En del av verket (dock inte hela verket) kan ha genomförts i digital form, och kan visas för publiken genom en nätförbindelse.

Bland de bidrag som lämnas in i tid väljer arbetsgruppen fem idéer som går att genomföra och de tilldelas vardera ett pris på 5 000 € (moms 0 %). Prissumman är samtidigt ett konstnärsarvode som täcker planeringen och genomförandet och som betalas mot en faktura. För de personer som inlämnat de fem prisbelönta bidragen, beviljas efter detta 5 000 € (moms 0 %) för genomförande dvs. material-, leverans- och upphängningskostnader eller kostnader som kan jämföras med dessa. De färdiga idéerna borde genomföras i stadsrummet så att de är framme 1.7–30.9.2020. Man kan även komma överens om att verken är framme en längre tid.

Personerna som planerat de bidrag som genomförs äger verken under hela processen, även efter att utställningstiden utgått. Staden försäkrar inte verken och förbinder sig inte till att underhålla dem under tiden de är utställda. Planerarna ansvarar själva för transporten av verken till platsen där de ska vara framme, att lägga dem på plats senast 30.6 och bortleveransen senast 4.10. Personerna som lämnar in bidragen ska ha upphovsrätt till sina verk och verkens delar. Staden dokumenterar de genomförda verken.

Vem är tävlingen riktad till?
Man kan delta i tävlingen om man är bosatt i Åbo eller arbetar i Åbo:
a) personer som avlagt en examen inom den visuella branschen, med en examen på åtminstone andra stadiet eller
b) personer som har minst två års arbetserfarenhet inom branschen.

Även arbetsgrupper kan delta, då åtminstone gruppens ansvarsperson möter de krav på yrkeskunskap som presenteras i tävlingsprogrammet. Deltagarna kan vara t.ex. bildkonstnärer, formgivare, serietecknare, fotografer eller grafiska designers.

Mer information om tävlingen
Ville-Matti Rautjoki, biträdande intendent
tfn 040 184 2119, ville-matti.rautjoki@turku.fi
Åbo museicentral, Åbo stads fritidssektor

Nyckelord: