En anställd på en avdelning vid Runosbackens äldreomsorgscentral konstaterades vara coronavirussmittad i förra veckan. Man väntade sig inte hitta smittor hos de boende på avdelningen, men samtliga 40 boende testades i alla fall för coronavirus, för säkerhets skull.

En anställd på en avdelning vid Runosbackens äldreomsorgscentral bekräftades vara coronavirussmittad i förra veckan.

Den ifrågavarande avdelningens personal exponerades för smittan och de har försatts i karantän. Vårdpersonalen hade använt instruktionsenlig skyddsutrustning och kirurgiska mun-nässkydd vid alla kundkontakter. Man väntade sig inte att hitta smittor hos de boende, men samtliga 40 boende testades i alla fall för coronavirus, för säkerhets skull.

På basen av de laboratoriebekräftade testresultaten som blev klara 1.5 hittades inga coronavirussmittor hos de boende.

Samtliga boende och hela personalen vid vårdhemmet har fått tydliga instruktioner från Åbo stads övervakning för smittsamma sjukdomar. De anhöriga hålls ständigt underrättade om enhetens coronasituation.

Nyckelord: