Åbo stads skyltkoncept har beviljats det nationella designpriset Fennia Prize Winner. För planeringen av informationsskyltarna står stadsorganisationens sektorsövergripande samarbete och tjänstedesign.

Vad är Fennia Prize?

Fennia Prize är ett av Finlands mest anmärkningsvärda designtävlingar. Tävlingen arrangeras av Design Forum Finland, Fennia-koncernen, Elo samt Patent- och registerstyrelsen (PRS). Pristagarna utses av en priskommitté bestående av experter inom design och näringsliv.

Utöver Fennia Prize Grand Prix-priset utdelades fyra Fennia Prize Winner-pris. Mer information om tävlingen och samtliga prismotiveringar finns på adressen www.designforum.fi

Bland årets pristagare var Åbos skyltningskoncept det enda designarbetet som gjorts för offentligt bruk.

- Priset är en betydande utmärkelse och ett bevis på att design kan användas strategiskt för att gagna invånarna i vardagen. Stadsskyltarna gör det enklare att hitta tjänster i Åbo och att få en helhetsbild av stadsmiljön, och det uppmuntrar till att röra sig här till fots eller med cykel, säger stadsdirektör Minna Arve.

Till tävlingen kunde man anmäla produkter, koncept och tjänster där man helhetsmässigt och innovativt använt sig av design i planering och genomföring, produktplanering, tillverkning och varumärke.

Priskommittén motiverade valet av skyltkonceptet enligt följande:

Projektet är ett bra exempel på hur man med strategiskt använd design kan förbättra stadens varumärke och omgivning. Genom delaktigt planerande hade användarna och invånarna möjlighet att ge sin åsikt och påverka. Samtidigt förtydligades stadens egen vision. Feedbacken var starkt positiv och som slutresultat fick man ett fungerande och modernt koncept för stadsskyltning.

Till Åbos nya skyltfamilj hör olika slags skyltlösningar, symboler och grafik samt planer för installering och underhåll av informationsskyltarna. Konceptets utformning baserar sig på Åbo stads varumärke.

Guidning hör till stadens service

Åbos skyltkoncept gjordes som huvudarbete inom projektet Opastamisen ekosysteemi (”Guidningens ekosystem”) som gick under 6 Aika-programmet. Helsingforsbaserade Design Studio Muotohiomo Oy stod för konceptets planering och skyltfamiljens formgivning. Designprojektet leddes av företagets VD, designer Pekka Toivanen och AD tjänstedesigner Tuomo Väänänen stod för skyltproduktfamiljens visuella utformning. Projektledare för Åbo stads del var Riikka Niemelä och konceptet bearbetades i samarbete med ett flertal av stadens experter.

- Utgångsläget för informationsskyltarnas planeringsarbete har varit att göra det enklare att hitta tjänster i Åbo. Genom att utveckla skyltningen hjälper vi människor som rör sig i staden att hitta sin destination och utnyttja stadens rutter, friluftsområden och olika tjänster. Bra skyltning är viktig service även för turister och utgör en del av Åbo stads brandingarbete, berättar Pekka Toivanen från Muotohiomo.

Riikka Niemelä ja Pekka Toivanen brevid en ny stadsskylt.

Tjänstedesign och samarbete

 

- I konceptets planeringsarbete och verkstäder deltog en omfattande representation från flera av stadens sektorer: från koncernförvaltningens kommunikation och marknadsföring, stadsmiljösektorn, trafikplaneringen, fritidssektorn samt turismen. Även olika användargrupper och invånare var delaktiga i formgivningen. På så sätt fick vi till stånd ett mångsidigt koncept som svarar på stadens behov, och som både gynnar invånarnas vardag och förbättrar stadsupplevelsen för besökare, säger Riikka Niemelä.

De första stadsskyltarna som följer konceptet har redan satts upp i Åbo centrum. Skyltpylonerna finns på Domkyrkotorget, intill Biblioteksbron på Östra Strandgatan, bredvid stadshuset på Västra Strandgatan samt i hörnet av Auragatan och Slottsgatan.

Konceptet har hittills utnyttjats i skyltningsplaneringen för stadens utfärdsöar, Aunelan koulu och Vårdbergsparken.

Utöver utomhusområden sträcker sig skyltkonceptet också till skyltning inomhus. Inomhusskyltar har planerats för Kuppis idrottshall och Tallbackens hälsostation. I fortsättningen kommer vi få se tillämpningar av konceptet i centrums nya samservicekontor Monitori och det finns även planer på digitala skyltningsapplikationer.

#fenniaprize #dffawards20