Då skolorna öppnas och begränsningarna avvecklas är det särskilt viktigt att personer med symptom på infektion i övre luftvägarna söker sig till coronavirustest med låg tröskel, även om symptomen inte skulle kräva läkarvård.

Om du har symptom på luftvägsinfektion eller misstänker coronasmitta:

  • gör Omaolos symptombedömning (www.omaolo.fi)
  • ring coronarådgivningstelefonen, tfn. 02 266 2714 (vardagar kl. 8-15 och på veckoslutet kl. 9 - 11)
  • ring Åbo hälsostationers centrerade tidsbokning, tfn. 02 266 1130 (må kl. 7.30-14 och ti-fre kl. 8-14)

Coronasmittor upptäcks inte enbart på basen av symptom, utan fastställande av en diagnos kräver alltid testande.

- Jag hoppas att personer med luftvägsinfektionssymptom tar kontakt med hälsostationen eller sin egen arbetshälsovård per telefon, eller gör en symptombedömning i Omaolo-tjänsten nu när man minskar på restriktionerna. Det är det enda sättet vi har för att spåra smittokedjorna, säger Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar vid Åbo stads välfärdssektor.

Hälsovården hänvisar personer med symptom till coronavirustest

De anvisningar för testande som används i Åbo grundar sig på social- och hälsovårdsministeriets hybridstrategi ”Testa-spåra-isolera-behandla”. Enligt strategin försätts en person som bekräftats ha insjuknat i COVID-19-infektion i isolering och de personer som exponerats försätts i karantän. Tester utförs i Åbo bl.a. vid Tallbackens infektionsmottagning samt vid Åucs drive-in provtagning.

Inom Åbo stads välfärdssektor och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har det tagits totalt 2585 coronavirustest på olika patienter och av dessa har man konstaterat positiva resultat hos 105 patienter. Att registret för smittsamma sjukdomar visar ett större antal (156) insjuknade i coronaviruset beror på att en del av personerna har testats annanstans i Finland, till exempel på arbets- eller studieort, trots att deras hemort är Åbo. Därtill har det gjorts tester via aktörer inom den privat hälsovården. Under vecka 19 gjordes tester vid Åucs avdelning för klinisk mikrobiologi för 546 patienter från Åbo och bland dessa bekräftades 13 positiva fall av coronavirus.

Nyckelord: