Åbo stad öppnar stegvis sina utomhusidrottsplatser för invånare och idrottsföreningar 14.5. Inomhusidrottsplatser, simhallar och badstränder som drivs av Åbo stad öppnas från och med den 1 juni 2020.

Öppnandet av Åbos idrottsplatser har att göra med statsrådets utfärdare linjedragningar 4.5 gällande avvecklandet av coronavirusepidemins riksomfattande restriktioner.

– Vi kan åter igen erbjuda Åbos fantastiska planer, banor och andra idrottsplatser för invånarnas glädje, nytta och främjande av välmående samt för användning av sällskap och föreningar för handledd och övervakad träningsverksamhet. Genom att öppna upp nätverket av utomhusidrottsplatserna jämnar man också ut idrottsanläggningarnas användare över hela nätverket, och på så sätt minskas risken för att sammankomstbegränsningarna överstigs, säger Markus Kalmari, direktör för Åbo stads motionstjänster.

Viktigt att följa anvisningarna

Även om utomhusidrottsplatserna öppnas upp för användning är det viktigt att komma ihåg att coronaviruspandemin inte ännu är över. Alla som använder sig av motionsställen bör följa statsrådets och hälsovårdsmyndigheternas gällande bestämmelser och linjedragningar gällande bl.a. säkerhetsavstånd, sammankomstbegränsningar och det egna hälsotillståndet.

Enligt statsrådets linjedragning lättar man på begränsningarna av sammankomster från nuvarande 10 personer till högst 50 personer från och med 1.6.2020.

Varje invånare är fortfarande ansvarig för att man i sitt eget agerande följer angivna anvisningar och skyddar på på så sätt även andras hälsa. Det ligger på de vuxnas ansvar att se till att också barnen följer anvisningarna.

Det kommer att föras instruktionstavlor på tre språk till utomhusidrottsplatserna, och därtill kommer instruktionerna publiceras på webbplatsen turku.fi/sv/motion. Det följs upp och övervakas att folk håller sig till anvisningarna, och vid behov ingriper man i saken.

– Genom att hålla sig till anvisningarna bromsar man upp spridningen av coronaviruset, skyddar dem som hör till riskgrupper samt förhindrar överbelastning av hälsovårdssystemet, påminner Kalmari.

Utomhusidrottsplatser som öppnas

Åbo stads utomhusidrottsplatser och -planer öppnas 14.5.2020, bortsett från gräsplaner, badstränder och utebad. Vandringsleder, motionstrappor och utegym kan användas normalt, som man också hittills har kunnat. WC-utrymmena i utomhusidrottsplatsernas omklädningsrum är i bruk.

Öppnandet av badstränder och inledningen av strandövervakning är planlagd till början av juni.

För Veikkausliiga-lagen öppnas konstgräsplanerna 2 och 5 i Kuppis redan den här veckan med sammankomstbegränsningarna i beaktande.

Gräsplanerna tas i bruk i månadsskiftet maj-juni

Vid samtliga utomhusidrottsplatser inleder man normala årstidsenliga åtgärder. Således tas exempelvis gräsplanerna i bruk som vanligt först i månadsskiftet maj-juni och även då med väderleksförhållanden i beaktande. De bokningsbara utomhusplanernas turer börjar 14.5, med undantag för utomhusbollsporternas huvudserienivå, vars turer inleds omedelbart.

Åbo stads motionstjänster delar ut turerna enligt normal kutym. För bokade turer uppbärs avgifter enligt gällande prislista. Utomhusplanerna kan användas avgiftsfritt utan bokning då planerna är lediga. Motionstjänsterna informerar sällskap och föreningar om praktiska tillvägagångssätt och närmare detaljer.

Beslut om simanläggningar och inomhusidrottsplatser fattas senare

Gällande öppnandet av kommunala utebad, simhallar, inomhusidrottsplatser, fotbollshallen och ishallarna samt instruerad motion fattas skilda beslut, med regeringens linjedragningar och framfarten av coronavirusepidemin i beaktande. Man kommer att informera om dessa under de närmaste veckorna.


Ytterligare uppgifter:

  • Direktör för idrottstjänsterna Markus Kalmari, tfn. 0400 334 453, markus.kalmari(a)turku.fi
  • Idrottsplatschef Oskari Nummi, tfn. 050 554 6230, oskari.nummi(a)turku.fi