Handikapptjänsternas arbets- och dagsverksamhet öppnas stegvis från och med 14.5. Verksamhetscentren och dagscentret är i kontakt med sina kunder inom kort. (Nyheten uppdaterad 13.5.2020)

Verksamheten i verksamhetscentren under coronaepidemin:

  • Dagcenter Kirjo fungerar i sina egna utrymmen med början 14.5.2020
  • Koskikoti öppnar stegvis från och med 15.5.2020
  • Katariina verksamhetscentral öppnar stegvis från och med 18.5.2020
  • Pormestari verksamhetscentral öppnar stegvis från och med 18.5.2020
  • Oriketo verksamhetscentral är fortfarande stängd