Sommarturerna vid Åbo stads utomhusidrottsplatser samt sommar- och vinterturerna i skolsalar och bollhallar har delats ut. Det finns fortfarande lediga tider och man kan lämna in nya ansökningar om träningsturer.

Avbokning

Turerna bokas via elektroniska ansökningssidan Timmi. Läs mera.

Tilläggsuppgifter:

Sommarturerna vid Åbo stads utomhusidrottsplatser samt sommar- och vinterturerna i skolsalar och bollhallar har delats ut. Det finns fortfarande lediga tider och man kan lämna in nya ansökningar om träningsturer.

Träningar vid utomhusidrottsplatserna kan inledas i maj och vid inomhusidrottsplatser tidigast från och med juni, inom ramen för sammankomstbegränsningarna till följd av coronavirusepidemin.

Ansökan om träningsturer förnyades

Ansökningssystemet för träningsturer i inomhuslokaler och utomhusbollplaner förnyades den här våren. Det kom in fler ansökningar för idrottsutrymmen än förra säsongen, men tack vare den nya stegvisa ansökan för träningsturer har behandlingen av ansökningarna varit smidig och snabb. Ansökningsprocessen vidareutvecklas bl.a. genom att utvidga målgrupperna i nästa ansökan våren 2021.

- Utdelningen av sommar- och vinterturer som görs under våren är en hektisk period i vår enhet. Den här vårens coronasituation har medfört ytterligare utmaningar i processen, konstaterar kundtjänstförman Susanna Hatanpää vid Åbo motionstjänsters enhet för träningstursutdelning.

En del bokningstider ännu lediga – det lönar sig att ansöka

Efter att man behandlat de ansökningar som kommit inom utsatt tid kan man ansöka om ordinarie träningsturer i den s.k. fortsatta ansökan, liksom tidigare år. Det finns fortfarande lediga turer, så man kan lyckas lägga vantarna på en tur även om man missade den egentliga ansökningstiden. Ordinarie träningsturer kan också ansökas mitt i säsongen, eftersom t.ex. de som fått turer i inomhussalarna har instruerats att göra eventuella avbokningar senast vid utgången av maj. Således är det möjligt att ännu fler turer blir lediga för ansökan.

Stora gymnastiksalar är populära

Under vardagskvällar finns det 5–6 timmar träningstid till förfogande i gymnastiksalarna. Det finns många fler villiga användare till de stora gymnastiksalarna än det finns utrymme. De populäraste salarna utnyttjas nästan till 100% på vardagskvällarna. Turerna schemaläggs tätt efter varandra så att ingen tid går förlorad och salarna kan användas effektivt.

- Varenda ansökning går inte att förverkliga i det utrymmet och vid den tidpunkt som den ansökande skulle vilja, vilket naturligtvis orsakar förargelse. I dylika situationer har vi strävat efter att erbjuda en alternativ träningstur, säger bokningssekreterare Anne Lehmus-Valtonen.

Samtidigt är hon nöjd över att vårens nya stegvisa ansökan ger den sökande bättre information redan i ansökningsskedet om vilken tur som kunde vara tillgänglig.

Ändringar i tillgängliga salar

Renoveringar i gymnastiksalarna orsakar inställda turer och till och med stängning av salarna. Under kommande vinter kommer gymnastiksalarna i Juhana Herttua, Turun Lyseo och Luolavuori vara ur bruk, liksom den redan stängda salen i Laustis. Råggatans och Hepokultas gymnastiksalar samt utrymmena i Katedralskolan och Puolalan koulu kommer tas åter i bruk.

Nya vindar i turfördelningen för fotbollsklubbarna

Fördelningen av fotbollsklubbarnas träningsturer på uteplanerna och Impivaara fotbollshall har tidigare skötts av Åbo distrikt av Finlands Bollförbund, i samarbetskontrakt med Åbo stads motionstjänster. Den här våren övergår turfördelningen i sin helhet till motionstjänsterna.

- Övergångsperioden har diskuterats med fotbollsklubbarna. Trots att det nu råder ny praxis och nya tidtabeller har vi fått turfördelningen till stånd inom utsatt tid. Vi kommer säkert att finslipa processen tills nästa vår, funderar Susanna Hatanpää.

Träningsturer för olika slags grupper

Träningsturerna har delats ut enligt Åbo idrottsnämnds godkända principer för bokningstider, där man uppmärksammar bl.a. turer för barn och unga, huvudanvändargrupper för respektive utrymmen samt högsta liganivå. Dessutom tar man i beaktande antalet idrottare, idrottsmöjligheter i närområdet och verksamhetens kontinuitet.

I utdelningen av bokningstider strävar man efter att främja träningsmöjligheterna för föreningar och klubbar i Åbo på så sätt att deras framgång i riksomfattande ligaserier fortsätter och att verksamheten även i lägre liganivåer hålls aktiv. Utöver målinriktad tävlingsidrott utdelas träningsturer för motionsidrott som främjar hälsa, kondition och social samvaro.