Vid utomhusidrottsplatserna kommer det dyka upp trespråkiga informationstavlor, där man påminner om säkerhetsavstånd och övriga säkerhetsåtgärder. Trots restriktionerna önskar Åbo motionstjänster invånare och klubbar välkomna att njuta av motion och idrott vid utomhusidrottsplatserna som öppnas 14.5.2020.

Trots att utomhusidrottsplatserna öppnas åter för bruk är det viktigt att komma ihåg att coronaviruspandemin inte ännu är över. Alla de som använder sig av idrottsplatserna bör följa statsrådets och hälsovårdsmyndigheternas gällande bestämmelser och linjedragningar beträffande bl.a. säkerhetsavstånd, sammankomstbegränsningar och det egna hälsotillståndet.

Instruktioner till dem som använder idrottsplatserna

Var och en invånare är fortfarande ansvarig för att man följer angivna instruktioner i sina egna handlingar och tryggar således även andras hälsa. Vuxna ansvarar även för att barnen följer dessa instruktioner.

Till idrottsplatserna får man komma endast om man är fullt frisk och följer god handhygien. Man bör följa sammankomstbegränsningarna och avståndet till andra personer bör hållas på två meter. Åtföljandet av instruktionerna följs upp och övervakas, och man ingriper i situationen vid behov.

Välkommen att njuta av motion och idrott, trots restriktionerna!