Statsrådets rekommendation om att barnen i förskoleålder ska stanna hemma upphör 13.5.2020. Åbo stads småbarnspedagogiks öppna tjänster, lekskolor och lekparker öppnas 18.5.2020. Den öppna daghemsverksamheten är stängd fram till utgången av juli.

Småbarnspedagogikens servicehandledning, 022625610, vardagar klockan 9 - 15
varhaiskasvatus@turku.fi

Lekparksverksamheten och lekskoleverksamheten inom Åbo stads småbarnspedagogik öppnar sina dörrar på måndag 18.5 och är öppna fram till 26.6. Efter sommarpausen öppnas de åter 3.8.

De öppna daghemmen och familjegruppsverksamheten är stängda fram till utgången av juli. Det kommer fattas ett skilt beslut om verksamhetens öppnande i början av augusti.

Enligt utbildningsstyrelsens anvisningar ska barn som är det minsta sjuka inte komma till förskolan och vi åtföljer samma anvisningar även inom de öppna tjänsterna.

Önskemål för dem som utnyttjar parkerna

Inom parkverksamheten åtföljer vi utbildningsstyrelsens anvisning: Man ska undvika att andra personer än barnen och personalen inom småbarnspedagogik och skolan vistas på skolans eller daghemmets gård. Varje enhet ska fastställa förfaranden som lämpar sig för den egna situationen och ge familjerna anvisningar om hur de ska agera i enlighet med dem.

Därför önskar vi att de familjer, vars barn inte är med i småbarnspedagogikens parkverksamhet, använder sig av dessa parker efter verksamhetstiden. Lekparkernas verksamhetstid är 9-12.30.

Vi följer utbildningsstyrelsens anvisningar och meddelar om eventuella ändringar på stadens webbsidor.

Tilläggsuppgifter kan frågas från: