Närundervisningen för eleverna i årskurserna 1-9 i grundskolorna i Åbo startade torsdagen den 14 maj. I förhållande till normaltillståndet var cirka 85 % elever närvarande. Man följde skärpta säkerhets- och hygienianvisningar enligt nationella rekommendationer, vilket syntes bl.a. i pulpeternas placering och i rast- och måltidsarrangemang.

- Vi har gett skolornas personal anvisningen, att man strävar efter att undervisningen ordnas i första hand i egen klass i mån av möjlighet under ledning av en lärare och på ett sätt som minimerar kontakterna. Hygiennivån har naturligtvis också betonats i allt, berättar grundläggande utbildningens serviceområdesdirektör Tommi Tuominen.

- Skolresorna och den nya starten har fortskridit med gott humör. Eleverna är ivriga över att träffa skolkompisarna och det utmanar förstås de givna kontaktanvisningarna och ger samtidigt de övervakande lärarna gråa hårstrån. Stämningen i skolorna är ändå allmänt mycket positiv, konstaterar Tuominen.

Inom Åbo stads småbarnspedagogik var 57 % av barnen närvarande torsdagen den 14 maj. I förskoleundervisningen deltog cirka 70 % av barnen i jämförelse med normalsituationen.

Inom Åbo stads småbarnspedagogik öppnas den öppna verksamheten och klubb- och lekparksverksamheten den 18 maj 2020. Öppna dagvården är stängd fram till slutet av juli.

Distansstudieperioden lyckades i regel bra i grundskolor och i andra stadiets läroverk i Åbo

I Åbo grundskolor, gymnasier och i Åbo yrkesinstitutet framskred studierna huvudsakligen väl även under undantagsförhållanden berättar färska enkätresultat. Enkäten genomfördes under april och maj och besvarades av 4000 elever i årskurs 4-9, cirka 1200 gymnasister och över 1100 studerande vid yrkesutbildningen. Man ville utreda elevernas och studerandenas erfarenheter av distansundervisningen.

Enligt enkäten har de flesta lärt sig även i undantagsförhållandena åtminstone lika bra som i den normala närundervisningen.  En del av eleverna och studerandena bedömde sin inlärning vara även bättre under distansundervisningsperioden.

Man var nöjd över lärarens kontakt och undervisningsstunder. Speciellt enligt de äldre eleverna och studerandena hade de största utmaningarna varit svårigheten i att ta itu med uppgifterna, bristen på fritid och planerandet av tidsanvändningen. Fast studerandet i undantagsförhållandena var smidigt, hade eleverna och studerandena längtat efter den normala vardagen. Mest längtade man efter kamraterna och vardagens regelbundna rutin.

Resultaten av distansundervisningens enkät (på finska): www.turku.fi/etaopetuskysely2020