I Åbo samtalar-projektet undersöktes hur deltagandet i medborgarpanelen påverkade deltagarnas åsikter. Välkommen att höra om forskningsprojektets resultat i ett öppet webbinarium 28.5. kl. 12.00-13.00.

Åbo stad förbereder en ny generalplan för år 2029 och ville höra invånarnas övervägda åsikter angående trafiklösningar i centrum: Vad är åbobornas övervägda åsikt om utvecklandet av trafiken i centrum? På vilket sätt ändras invånarnas åsikter om de har möjligheten att grundligt läsa sig in på ämnet och diskutera tillsammans med personer av annan åsikt?

Välkommen att höra om forskningsprojektets resultat i ett öppet webbinarium 28.5. kl. 12.00-13.00. Alla som är intresserade är välkomna att delta i webbinariet. Deltagandet kräver ingen förhandsanmälan. Länken till webbinariet och mer information om forskningsprojektet hittar du på: www.abo.fi/fi/turkukeskustelee.

Webbinariets program (programmet hålls på finska):

12:00                 Stadens hälsning, stadsdirektör Minna Arve

12:10                 Presentation av forskningsprojektet, professor Kaisa Herne

12:20                 Presentation av resultaten, professor Kimmo Grönlund

12:40                 Frågor och diskussion

12:55                 Avslutande ord, projektchef Riitta Birkstedt

I Åbo samtalar-projektet undersöktes hur deltagandet i medborgarpanelen påverkade deltagarnas åsikter. Projektet kartlade även åsikter genom en enkät som skickades ut till 12 000 slumpmässigt utvalda åbobor.  Till medborgarpanelen valdes 172 deltagare ut bland de som svarat på enkäten. Under medborgarpanelen fick deltagarna objektiv information om hur trafiken kan utvecklas i centrum. Därefter fick de diskutera med andra i en smågrupp på nätet. Diskussionerna hade en moderator. Kom och lyssna på vilket scenario deltagarna stödde och hur åsikterna förändrades.

Forskningsprojektet genomfördes av forskare från Åbo Akademi och Tammerfors universitet. Forskningsprojektet finansieras av Åbo stadsforskningsprogram, Stiftelsen för Åbo Akademi och Finlands Akademi. Resultaten från Åbo samtalar-projektet ges stadsfullmäktige för kännedom inför behandlingen av generalplanen under 2020.