Under vårens förslagsskede gjordes på Asukasbudjetti-webbplatsen sammanlagt 340 förslag för befrämjandet av Åbobornas välfärd. Nu har alla givna förslag samlats in och sänts till motsvarande sektorer för värdering. Härnäst utvecklar stadens sakkunniga från dem färdiga planer tillsammans med dem som gjorde förslagen.

Asukasbudjetti 2020

Noggrannare information om Asukasbudjetti och dess skeden finns samlade på webbplatsen asukasbudjetti.turku.fi

De förslag som förs vidare till utvecklingsfasen betecknas på Asukasbudjetti-webbplats med ordet möjlig. De som gjort förslagen bjuds till webbmöten då en del av förslagen kräver ännu förtydligande. Vid dessa möten diskuterar stadens anställda och de som gjort förslagen om hurudan plan görs för genomförandet av förslaget.

Inbjudan till möten sänds  från Asukasbudjetti-webbplatsen senast den 1 juni 2020. Inbjudans innehåll finns att läsa så väl i egen e-post som i Asukasbudjetti-webbplatsens kommentarsfält. Inbjudan kommer från noreply@turku.fi-adressen så de kan hamna i skräpposten.  Det lönar sig således att granska e-postens inkomna- och skräppostmappen för att inbjudan inte blir i misstag osedd. Inbjudan har ett datum och ett exakt klockslag då förslaget behandlas.

För coronavirussituationens skull ordnas möten som virtuella Teams-möten. I privata meddelandet finns en länk via vilken du kan deltaga. Teams-appen är helt gratis och måste inte laddas på egen dator eller telefon. Deltagandet på mötet sker direkt via länken.

Teams-tillfällena hålls som möten med några människor så att det är lätt att få ordet och att uppgifterna som behövs för förslaget kan antecknas. I mötet deltar de som gjort förslaget och sakkunniga från stadens olika sektorer. Mötena koordineras av stadens områdesarbetare som ger ordet och följer med hur planeringsarbetet framskrider.

– Förhoppningsvis kan invånarna delta stora skaror. Under dessa korta möten skapas en klar plan som underlättar den röstandes val och därmed ger chanser att den egna idéen lyckas i höstens röstning, berättar områdesarbetesutvecklare Katri Arnivaara.

Utvecklingstillfällena startar den 2 juni. De hålls varje vardag ända till midsommaren så att varje förslag hinner behandlas.

I de fall där förslaget är mycket entydigt behövs inget utvecklande. Sådana är till exempel reparerandet och städandet av nuvarande platser samt genomförandet av trafikarrangemang. Då dokumenterar stadens anställda de gjorda planerna direkt på Asukasbudjetti-webplatsen.

Utvärderingen kan följas direkt på Asukasbudjetti-webbplatsen

Alla besökare på Asukasbudjetti-webbplatsen kan bläddra i gjorda förslag. Informationen kans filtreras enligt storområdena eller enligt förslagets bedömningsläge, det vill säga om förslaget väntar på utvärdering eller om den är möjlig eller ej möjlig.  Förslag kan också sökas med sökord.

I de gjorda förslagen har välfärdstemat av Asukasbudjetti tolkats omfattande. Utomhusmotion är framme i flera förslag: till exempel motionstrappor, utegymmar och idrottsplaner önskades runtom i Åbo. Även olika landskapsmässiga förändringar, tillägg och städningar föreslogs. Kulturevenemang, offentlig konst och önskan över gemensamma utrymmen var också populära objekt för förslag.

Det fanns flera orsaker för förkastning av förslagen. En del av förslagen riktade sig till Centrum som inte i år är med i Asukasbudjetti. I vissa fall hörde de förslagna ärendena, till exempel ändringar av vissa vägområden, inte till stadens befogenheter.  Också överskridandet av anslaget var ett skäl till förkastningar.

Åbo stad tackar hjärtligt alla som har gjort förslag.

Färdiga planerna syns i slutet av augusti på webbplatsen asukasbudjetti.turku.fi.  Röstningen börjar den 1 september 2020 och pågår hela septembermånaden.  Alla Åboborna som fyller 13 år det här året eller är äldre än det kan rösta på planerna.