Åbo stads och föreningen Operaatio Ruokakassis tillfälliga matdistribution till mindre bemedlade öppnades för coronavirusepidemins skull då flera av matkassedistributionerarna i Åbo var stängda för undantagstillståndets skull. Matkassar distribuerades av anställda vid Åbo stads sektorer vars verksamhet hade avbrutits på grund av coronavirussituationen.

Nu när coronavirusepidemin och begränsningarna lindras, övergår Åbo stads personal tillbaka till sina egna jobb. De under begränsningarna stängda tjänster som föreningarna driver inleds igen gradvis. Av denna anledning upphör den för undantagstillståndets tyngsta begränsningarnas tid grundade matdistributionstjänsten den 22 maj 2020.

 Mer än 4200 matkassar distribuerades under undantagstillståndet till de mindre bemedlades hemdörrar. Man har kunnat beställa mathjälp per telefon eller på nätet. Efterfrågan efter matkassarna har varit varierande, men behovet har varit jämnt.

Föreningarna fortsätter distribueringen av mathjälp såsom tidigare med hänsyn till säkerhetsavstånden och församlingsbegränsningarna. Mathjälp kan fås  förutom från föreningarna också av Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighetens diakoniarbete.

    Nyckelord: