Här hittar du en samling vanliga svar på frågor om restriktioner i motionsverksamheterna. Svaren baserar sig på Regionförvaltningsverkets och Egentliga Finlands koronakoordinationsgruppens rekommendationer samt Åbo stads riktlinjer. Sidan är uppdaterad den 17.6.2021.

Idrottsplatser

Fråga: Vilka idrottsplatser är öppna och vilka håller stängt?
Svar: Åbo stads idrottsplatser är öppna och de kan användas för all slags hobby- och tävlingsverksamhet. Idrottsplatserna används i första hand för bokade turer som kan ansökas via Timmi-bokningsprogrammet. Om planen är ledig kan den användas för motion på egen hand. På inomhusidrottsplatser använder vuxna mask förutom under själva idrottsprestationen och beaktar säkerhetsavstånd.

Simhallarna och gymmen samt Samppalinna och Kuppis utebad är öppna. Vi ber våra kunder att iaktta distansering även i basturna.

Impivaaras Hydrohex-skärmar får användas samtidigt endast av personer i samma närkrets.

Fråga: Hur många deltagare får vistas på idrottsplatsen samtidigt?
Svar: Begränsningarna på maximalt personantal på idrottsplaster upphävdes 16.6. Säkerhetsavstånd ska tas i beaktande på inomhusidrottsplatser även i fortsättningen.

Fråga: Fortsätter motionsturerna?
Svar: Motionsturerna för alla åldersgrupper fortsätter enligt bokningarna.

Fråga: Är matcher och tävlingar tillåtna?
Svar: Matcher och tävlingar är tillåtna i alla åldersgrupper. 

Fråga: Är det tillåtet med publik på matcher?

Svar: Evenemang med publik är tillåtna, men de bör arrangeras så att säkerhetsavstånd kan hållas.

Fråga: Får jag ersättning på mitt motionsarmband eller för inhiberade ledda timmar?

Svar: Ersättningar för tiden då motionsplatserna varit stängda

Kundtjänst

Var är kundtjänsten öppen?

Kontakt och frågor

Fråga: Vem ska jag ta kontakt med om jag har mera frågor till idrottstjänsterna?
Svar: Frågor som angår idrottsplatser kan idrottsplatsmästarna svara på. Frågor om motionsprodukter, betalningar och bokningar kan idrottscentralens kundbetjäning svara på: liikunta.varaukset@turku.fi. tel. 02 262 3232. Om ledd motionsverksamhet kan du ställa frågor till motionsansvarig lilja.ohman@turku.fi tel. 050 554 6218. Fler kontaktuppgifter: www.turku.fi/sv/motion.