Här hittar du en samling vanliga frågor och svar gällande restriktionerna som är i kraft 1.3-11.4.2021. Sidan är uppdaterad 26.3.2021. Svaren på frågorna baserar sig på Regionförvaltningsverkets, Egentliga Finlands koronakoordinationsgruppens rekommendationer och Åbo stads riktlinjer.

Idrottsplatser

Fråga: Vilka idrottsplatser är öppna och vilka håller stängt?
Svar: Stadens gym, simhallar, idrotts- och motionssalar, fotbollshallen och ishallarna är stängda för allmänheten t.o.m. den 11.4.2021, undantagen idrott på toppnivå samt träningar för 2008 födda och yngre. Som toppnivå klassas idrott på landslags-, FM- och förstadivisionsnivå samt professionell träning och tävling i individgrenar som siktar mot internationell toppnivå Utemotionsplatserna är öppna för motion på egen hand. Idrottstjänsterna rekommenderar att man avstår från att ordna spontan gruppverksamhet för vuxna även utomhus. Kuppis masken är öppen för skridskoåkning tillsvidare. Mera information: turku.fi/sv/kultur-och-motion/motion/motionsstallen

Fråga: Hur instruerar ni användningen av munskydd på motionsplatserna?
Svar: Du bör hålla avstånd till andra på alla motionsplatser och sköta om hand- och hosthygienen. Vi förutsätter användning av munskydd inomhus av alla personer över 15 år förutom under själva prestationen. Var och en ska ha med egen mask. Vi förutsätter inte användning av munskydd av personer som av hälsoskäl är förhindrade att använda sådant. 
Munskydd rekommenderas inomhus förutom under själva prestationen för alla i skolåldern och isynnerhet för 12 år fyllda. Vårdnadshavare kan bestämma över användningen.

Fråga: Fortsätter motionsturerna?
Svar: Baserat på Egentliga Finlands coronagruppens anvisningar 16.3. har Åbo stad beslutat att avboka alla motionsturer reserverade för personer födda 2007 och äldre under tiden 29.3.-11.4.2021. Målsättningen med avbokningarna är att minska närkontakter för att föebygga smittspridningen av coronavirus. Motionsturer för år 2008 födda och yngre fortsätter i Åbo stads idrottsutrymmen. Träningen bör följa rekommendationer om säkerhetsavstånd och närkontakt ska undvikas. Det betyder att vanlig form av träning i kontaktgrenar inte är möjligt. Det ligger på tränarens ansvar att planera träningen på ett säkert sätt så 2 meters säkerhetsavstånd behålls.

Fråga: Hur ska vi göra med idrottslag där en del av deltagarna är födda efter 2008 och en del före 2007?

Svar: Om det i samma träningsgrupp finns födda både före och efter år 2007 tar föreningen själv beslutet. Antingen avbokas turen för hela gruppen eller så tränar endast deltagare födda efter 2008. Föreningarna kan ta egna beslut om träninens innehåll inom de givna ramarna.

Fråga: Får juniorer ordna matcher?
Svar: Inga tävlingar, matcher eller evenemang får ordnas.

Fråga: Gäller reglerna bara förenings- och hobbyverksamheten? Staden använder också inomhuslokalerna till exempel i småbarnspedagogiken och skolundervisningen. Stänger ni alltså inomhuslokalerna för dagisarna och skolorna?
Svar: Daghem och lågstadiegrupper kan använda stadens inomhus- och utomhusidrottsplatser med säkerhetsavstånden taget i beaktande. Högstadiegrupper har inga motionsturer då skolorna flyttats till distansundervisning.

Fråga: Är spelträning tillåten inom det egna laget (2008 födda och yngre) eller är den helt förbjuden på grund av att spelarna kommer för nära varandra?
Svar: Träningar kan ordnas för 2008 födda och yngre förutsättning att ingen närkontakt uppstår. Innehållet i träningarna ska planeras så, att avstånd går att hålla. Genom att hålla avstånd på 2 meter hindrar ni spridningen av coronaviruset.

Fråga: Varför är gränsen just vid personer födda 2008?
Svar: Åbo stad har beslutat att högstadieskolor övergår till distansundervisning 8–28.3.2021. Lågstadieskolorna fortsätter i närundervisning. Användningen av motionsutrymmen baserar sig på samma åldersindelning. Det betyder att föedelseåret 2008 också är gränsen då det gäller motionsturer.

Fråga: Hur många deltagare får det vara samtidigt på en motionstur?
Svar: Alla motionslokaler har ett riktgivande maximiantal personer som får vistas i lokalen samtidigt. Rekommendationen är räknad utgående från utrymmets totala yta och myndigheternas bestämmelser. Rekommendationerna har meddelats till kontaktpersonen som har bokat utrymmet, och de finns dessutom meddelade på anslagstavlorna. För att hindra smittspridningen ska ni alltid hålla avstånd på två meter. Västra Finlands regionförvaltningsverkets beslut om 6 personers begränsning gäller allmänna tillställningar och evenemang. Motionsturer räknas som kontinuerlig verksamhet och omfattas därför inte av begränsningen av personantal.

Motion för personer över 20 år

Fråga: Avbryts föreningens hobbymotion för vuxna om den ordnas i föreningens egna lokaler?
Svar: Den regionala coronagruppen har den 26.2.2021 gett rekommendationer om att all hobbyverksamhet för vuxna inomhus och utomhus ska avbrytas. Alla lagsporter, kampsporter och kontaktgrenar för vuxna är på paus tills 11.4.2021.

Fråga: Landslagsverksamhet samt tävlingar på FM- och förstadivisionsnivå får fortsätta. Får vi ta publik till tävlingarna?
Svar: Ingen publik får närvara under tävlingar och matcher. 

Fråga: Fortsätter idrottstjänsternas handledda verksamhet för vuxna?
Svar: Åbo stads idrottstjänsters motionsgrupper ordnar inga ledda motionsgrupper för tillfället.

Fråga: Får veteranidrottare på FM-nivå fortsätta träna i Kuppishallen?
Svar: Nej.

Kundtjänst

Var är kundtjänsten öppen?

Stängda är:

Kontakt och frågor

Fråga: Vem ska jag ta kontakt med om jag har mera frågor till idrottstjänsterna?
Svar: Frågor som angår idrottsplatser kan idrottsplatsmästarna svara på. Frågor om motionsprodukter, betalningar och bokningar kan idrottscentralens kundbetjäning svara på: liikunta.varaukset@turku.fi. tel. 02 262 3232. Om ledd motionsverksamhet kan du ställa frågor till motionsansvarig lilja.ohman@turku.fi tel. 050 554 6218. Fler kontaktuppgifter: www.turku.fi/sv/motion.