Coronavirusepidemin har hämtat med sig en massa begränsningar för evenemang- och företagsverksamheten. Stadsstyrelsen föreslått den 1. juni, att man skall linjera ett antal sätt varmed staden kan för sin del lätta speciellt restaurangföretagens verksamhet och främja offentliga stadsmiljöns mångsidiga utnyttjande.

Mer info: www.turku.fi/terassit (på finska)

Till stadsstyrelsen presenterade huvudprinciperna och medlen som uppgjorts av en multiprofessionell arbetsgrupp för en trygg stimulans av verksamheten 2.6.-30.9.2020. I förslaget tar man ställning både till uteserveringensområdenas tillståndsprocess och till restaurang- och pop upp-verksamhet som sker i offentliga utrymmen till exempel på torg, på öppna platser och i parker.

Tillståndsprocessen för uteserveringensområden görs smidigare

Tillfälliga utvidgningar av befintliga serveringensområden samt nya serveringensområden i omedelbara närheten av restaurangen behandlas med ett förenklat förfarande och i brådskande ordning i byggnadstillsynen. För att säkra en snabb behandling av ansökan av tillståndet grundas ett särskilt uteserveringstillståndsteam, där utöver byggnadstillsynens tillståndsmyndighet är representanter för trafikplaneringen, miljöhälsovården och för instansen som svarar för uthyrningen av uteområden ägda av Åbo stad.

Det föreslås att avgifter för åtgärdstillstånd för ansökta uteserveringsområden skall halveras för sommarperioden. Sökanden kan, om hen så önskar, i samband med ansökan om åtgärdstillstånd be om att inleda åtgärderna på förhand för att skynda på öppnandet av uteserveringen.  Även hyran på uteserveringsområdet både på områden nu i bruk och nya områden skulle vara hälften av den bekräftade hyran.

Företagare som verkar i samma fastighet eller på samma område, som på till exempel Lilltorget, uppmuntras till samarbete i planeringen av utvidgning av serveringsområdena, för att området skall bli en stadsbildsmässigt enhällig och för stadsborna klart funktionell helhet dit det är bekvämt och tryggt att komma.

Nya områden för tillfällig uteservering

För att sätta fart på ibruktagandet av nya uteområden vill staden erbjuda följande områden som s.k. gemensamma uteserveringsställen: Gamla Stortorget, Domkyrkans område, Spindeltomten, parken och gården vid Stadshuset, Trätorget, Varvstorget samt Järnvägstorget. På dessa områden söker staden eller en av staden valda operatören eventuella åtgärdstillstånd och agerar som hyresvärd åt företagen och aktörer under sommarverksamheten.  Idéer kan också presenteras för andra av staden ägda öppna platser och gårdsplaner efter vilket deras lämplighet bedöms från fall till fall.

Staden levererar sina egna evenemangstugor till Gamla Stortorget. De kan lånas kostnadsfritt för företagens och tredje sektorns aktörers användning förutsatt att verksamheten lämpar sig på Gamla Stortorget. För användningen av stugorna genomförs en öppen ansökan med snabbt förfarande i början av juni.

Ett företag på gatunivån kan ansöka om en ruta framför sin affärslokal för parklet-bruk och grunda en uteserveringsplats i rutan om platsen anses lämplig för det. Det är möjligt att ansöka om ett åtgärdstillstånd för tillfälligt uteserveringensområde också i parker. För parkernas del måste man ändå ta hänsyn till områdets miljövärden och eventuella husbolag och deras invånare i utkanten av parken.

På torg, i parker och på stadens öppna platser kan man utöver restaurangverksamheten ordna också annan kommersiell eller icke-kommersiell verksamhet av pop-up-karaktär, till exempel kultur- och idrottsverksamhet. Tillfälligt och/eller delvis avstängning av gatuområdet för affärsverksamhetens eller evenemangverksamhetens behov övervägs fall för fall.

Anvisningar om specialarrangemangen, ansökningsförfaranden och nödvändiga dokument ges ut i början av juni på stadens webbplats på adressen www.turku.fi/terassit. Dessutom effektiveras rådgivningen per telefon och e-post.