Inomhusidrottsplatser, simhallar och badstränder som drivs av Åbo stad öppnas från och med den 1 juni 2020. Samtidigt startas också ledd motionsverksamhet gradvis. Utomhusidrottsplatserna togs i bruk 14.5.

- Idrottstjänsternas personal är förberedd för öppnandet av motionsplatserna och för att säkerställa tryggt motionerande enligt myndighetsanvisningarna, säger Markus Kalmari, direktören för idrottstjänster i Åbo.

Tryggheten beaktas med specialarrangemang

På idrottsplatser beaktas säkerhetsavstånden, samlingsbegränsningarna samt den höjda hygiennivån under coronavirusepidemin med specialarrangemang:
 
•    Användarantal: Samtidiga användarnas antal begränsas platsspecifikt med hänsyn till säkerhetsavstånden och samlingsbegränsningarna. Till exempel simhallar och idrottshallar och -salar har var sitt eget maximiantal beroende på utrymmets storlek.
•    Omklädningsrum och bastun: Beroende på idrottsplatsen är omklädningsrummen antingen helt stängda eller begränsade till ett visst personantal. I allmänna lokaler, t.ex. i simhallar och utebad, begränsas antalet klädskåp i bruk. Bastun är inte i bruk.
•    Effektivering av städningen och hänsyn till hygienen: städningen effektiveras med hänsyn till platsspecifika särdrag. Möjlighet för handtvätt försäkras och gymmen försörjs med rengöringsmedel och användarna ges anvisningar att torka av apparaterna och redskapen efter användningen. Även eventuella lånredskap och inträdesarmband rengöres.
•    Skyddstiderna mellan turerna: förfaringssätt att säkra att tillräckligt med tid har reserverats för utrymningen av lokalen innan nästa användargrupp anländer gås igenom och planeras tillsammans med sällskapen och andra som har reserverat turer.  
•    God hygien på kundserviceställen: på kundserviceställen påminns om skyddsavstånden samt om hand- och hosthygien bland annat med klistermärken och informationstavlor samt med utrop beroende på lokalen.
•    Betalningsmedel: Kunderna instrueras att prioritera motionsarmbandens laddning på nätet, men man kan också använda bankkort, kreditkort, motionssedlar och -armband. Kontanta pengar tas ej emot.
•    Effektivering av övervakningen: Övervakningen av idrottslokaler effektiveras. Till exempel på sommaren har badstränderna under varje pass två badvakter istället för en.
•    Ersättningar: Motionsarmbandens oanvända användningstid gottgörs automatiskt på armbanden.  Ersättningen laddas automatiskt då motionsarmbandet registreras vid motionsplatsens avläsare. Kunden behöver alltså inte handla skilt vid kundservicen. Tilläggsersättningar för över 70-åringar och personer hörande till riskgruppen kommer att informeras skilt.

Varje användare av idrottslokalerna informeras per email, bokningsbekräftelse, via nätsidorna samt i idrottslokalerna angående ändringarna och saker som bör beaktas.

Det är viktigt att följa anvisningarna

Fast idrottsanläggningar öppnas igen, är det viktigt att komma ihåg att coronavirusepidemin inte är över ännu.  Alla användare av idrottslokalerna bör följa statsrådets och hälsomyndigheternas gällande bestämmelser och linjedragningar gällande bl.a. säkerhetsavstånd, samlingsbegränsningar och eget hälsotillstånd.

Varje stadsbo är ännu fortsättningsvis ansvarig för att följa de givna anvisningarna i sina egna handlingar och att på så sätt trygga också de närståendes hälsa. Vuxna har också ansvaret för att också barnen följer anvisningarna.

- Genom att följa anvisningarna bromsar vi ytterligare spridningen av coronaviruset, skyddar människor hörande till riskgrupperna och hindrar överbelastningen av hälsovårdssystemet, påminner Kalmari.

Idrottsanläggningar som skall öppnas

Av idrottsanläggningar som Åbo stad driver öppnas för stadsbornas och sällskapens bruk den 1 juni till exempel inomhusgymnastikhallar och -salar, Impivaara simhall, Samppalinna utebad och en del av gymmen (Impivaara, Petrelius, Paattinen och Pansio). Också badstränderna öppnas och övervakningen börjar den 1 juni.

Kuppis utebad öppnas enligt planerna den 8 juni då underhållsarbeten beroende på väderleksförhållandena är färdiga. Tidpunkten för öppnandet fastställs senare.

Noggrannare uppdaterade uppgifter om idrottsanläggningarnas öppettider och begränsningar under specialomständigheterna samlas på sidan turku.fi/sv/motion.
Vidare information angående öppnandet av simanläggningar och badstränder, ersättningar för motionsarmband samt om motionsgruppernas start kommer snart.