Åbo stad ordnade en tävling som riktade sig till proffs inom visuella branscher och som var öppen 4–24.5. Bland förslagen som kom in inom utsatt valdes de projekt som belönas och förverkligas. Helheten kommer att vara synlig runt staden 1.7–30.9.2020.

En liten bit av paradiset och KaiPuu i stadens centrum

De följande fem förslagen valdes och kommer att ge liv åt och försköna Åbos sommar och tidiga höst: Halmesmaax3-arbetsgruppens Paradise City-skulptur, Janne Kujalas Random Tango-verk där träkubbar spelar gammal tango, Taidelautta som ska segla på Aura å av Hanne Lammi och arbetsgruppen, Olli Sallinens och Saana Sipiläs sitt- och picknickgrupper kring staden samt Johanna Sinkkonens och Pia Bartschs samhällskonstverk KaiPuu som fästs vid träden vid Aura å.

Bland de inkomna förslagen förverkligas också som projekt utanför idétävlingen Jukka Hakanens och Matti Lankinens konstnärsgrupps gatukonstverk i Markulavägens gångtunnel för lätta trafiken, samt som del av stadens Monimuotoisuuden niityt (Mångfaldens ängar)-projekt Minna Lappalainens miljökonstverk Villikko som förverkligas nästa år.

Mervärde för stadsbilden med stöd från fonden för stadens förskönande

Idétävlingen som riktar sig till proffs inom visuella branscher som bor och arbetar i Åbo verkställs med intäkterna från fonden för stadens förskönande för år 2019, och sammanlagt 50 000 euro har budgeterats för tävlingen. Verken som förverkligas valdes av förskönandefondens koordineringsgrupp, vars medlemmar är chef för underhåll av infrastrukturen Mari Helin, stadsplaneringschef Timo Hintsanen, direktör för museitjänsterna Olli Immonen, miljöskyddschef Olli-Pekka Mäki, biträdande intendent Ville-Matti Rautjoki, sektorchef Minna Sartes och intendent Maarit Taalamo-Kemiläinen.

I valet av de projekt som ska förverkligas betonades mervärdet som förslagen bringar för stadsbilden, mångsidigheten hos metoderna som använts samt den geografiska spridningen runt hela staden.

Verken som förverkligas

Halmesmaax3-arbetsgruppen: Paradise City
Paradise City som planerats av Anu, Miia och Mikko Halmesmaa är en paradislik och visuellt imponerande palmskulptur i Åbo centrum som fungerar som viloplats för stadens människor. För att hitta paradiset måste man inte åka utomlands, utan det finns till hands i den egna hemstaden.

Janne Kujala: Random Tango
Random Tango består av fyra träkubbar som placeras i Åbos parker, som i enlighet med namnet sporadiskt spelar gamla tangostycken. Som helhet är verket underhållande, lätt och stämningsfullt. Den ger liv åt parkerna och lockar till flyktig dans. Tango är ju en känslig musikstil och dans.

Hanne Lammi & arbetsgrupp: Taidelautta
Hanne Lammi, Miikka Mäkipaakkanen, Veera Syren, Henna Lammi, Tuomas Polo och Aki Kari producerar en flytande konstflotte, Taidelautta, som ska segla på Aura å. I projektet ingår byggandet av den unika flotten och föränderliga konstverk på flottens scen. Verken kombinerar visuell teater, ljus, video och levande musik. Publiken kan anlända när den vill och titta på föreställningen på en viss plats längs Aura å eller gå långsamt med flotten. Publiken kan medverka i flottens föreställningar och med konstnärerna digitalt. Det är också möjligt att följa konstverket hemifrån via liveströmmar.

Olli Sallinen och Saana Sipilä: Kesällä kerran
Idén med förslaget är att med formgivningens metoder ge liv åt stadsbilden och bjuda människorna på vackra och gripande möten i en trygg stadsmiljö. Stadsborna får njuta av sitt- och picknickgrupper av återvunna möbler och kan möta vänner eller familj vid dessa. Sammanlagt 8–10 grupper med ett bord och fyra stolar var ska placeras runt omkring Åbo. Varje bordsgrupp har planerats som en till färgarna och utseendet enhetlig helhet. Borden kommer att förses med eleganta blomsterrabatter som passar ihop med tonen och vaxdukar.

Johanna Sinkkonen och Pia Bartsch: KaiPuu
KaiPuu (Längtan) är ett samhällskonstverk som fästs vid träden vid Aura å, mellan Domkyrkobron och Aurabron. Konstnärerna utmanar åboborna att delta i verket och bjuder människor att via webbsidor, sociala medier och tidningsannonser dela sina berättelser om sin egen längtan och de efterlängtade personerna under dessa ovanliga tider. I verket ingår den performativa delen Sininen hetki (Det blå ögonblicket) som realiseras av Sandrina Lindgren och Ishmael Falke.


Bild: Halmesmaax3: Paradise City. Illustration.