Kunderna informeras om ändringar i mottagningsstället per e-tjänsternas textmeddelande eller per telefon.

I mars startades på grund av epidemin en mottagning för patienter med luftvägsinfektioner på Tallbackens hälsostation. Infektionsmottagningens verksamhet fortsätter över sommaren och hösten. 

Mottagningens verksamhet kräver personal och personal kan bli flyttad mellan olika hälsostationer. Därför kan även icke-brådskande mottagningstider flytta och automatiska påminnelser per SMS skulle ge patienten fel adress.

Hälsostationernas påminnelser per SMS om icke-brådskande tider tar en på paus från och med den 1 juli. Kunderna informeras om förändringar i mottagningens plats per e-tjänsternas SMS eller per telefon.