På av Åbo stad underhållna idrottsplatser lindras från och med nästa måndag begränsningar som coronavirusepidemin har orsakat. Till exempel utebadens områdesvisa personantalsbegränsningar höjs och bassängsvisa personantalsbegränsningar stryks.

Vardagen har i praktiken visat, att en del av begränsningar som är i kraft kan strykas delvis eller helt om man tar hänsyn till coronavirusepidemins spridning och följer myndighetsanvisningarna.

 - Nu när coronavirusepidemins situation har förändrats vill vi erbjuda för allt flera stadsbor samt för sällskapen och föreningarna möjligheter till motion för främjandet av välmående och till träningsverksamhet med lite större gruppstorlekar, berättar direktören för idrottstjänster Markus Kalmari. 

Förändringarna syns i utebaden 

När det för coronavirusepidemins skull utlysta undantagstillståndet stryks lindras begränsningarna på stadens idrottsplatser. Utebadens områdesvisa personantalsbegränsningar höjs från 200 personer till 400 personer per utebad. Bassängvisa personantalsbegränsningar stryks för utebadens och Impivaara simhallens bassänger. Simanläggningarnas personal följer efter och övervakar platsspecifikt att de nödvändiga skyddsavstånden hålls. 

Även simanläggningarnas vistelsebegränsningar höjs. Den nuvarande vistelsebegränsningen på två timmar stryks och man kan vistas på utebadet högst fyra timmar åt gången. Simanläggningarnas bastur öppnas från och med 29.6. 

Som betalningssätt på idrottsplatser föredras fortfarande kortbetalning eller laddning av motionsarmbanden på nätet, men från och med 29.6.2020 tar idrottsplatsernas kundserviceställen emot kontanta pengar.

Idrottsplatsernas användarnas ansvarsfullhet fortfarande viktig 

Det är fortfarande viktigt för alla användare att följa de gängse riktlinjerna gällande bland annat skyddsavstånden, samlingsbegränsningarna och egna hälsotillståndet. Var och en är ansvarig för att följa i sina aktiviteter de givna rekommendationerna, anvisningar och bestämmelser och för att skydda på så sätt även hälsan av dem omkringvarande. 

Njut av sommaren i rörelse!