Varmt väder och värmeböljor är en hälsorisk. Risken för allvarliga hälsoskador gäller i synnerhet äldre personer och personer med kroniska sjukdomar. Även förebyggandet av coronasmittan eller rädslan för smittan kan öka hälsorisken som orsakas av det värmeböljan.

Under heta dagar är det bäst att hålla svalt inomhus, undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning.   Dessutom lönar det sig att klä sig lätt och att svalka kroppen med till exempel svala duschar eller kalla omslag.
 

Håll dagligen kontakt med närstående

Att isolera sig och undvika närkontakt, som rekommenderas för att förebygga coronavirussmitta, kan öka hälsorisken som orsakas av det varma vädret om den som hör till riskgruppen inte får hjälp med att förebygga riskerna av värmeböljan eller inte vågar ta sig ut ur sin obekvämt heta bostad.  Personer som hör till riskgrupperna kan också undvika att söka vård på grund av rädsla för smitta.