Varmt väder och värmeböljor är en hälsorisk. Risken för allvarliga hälsoskador gäller i synnerhet äldre personer och personer med kroniska sjukdomar.

Under heta dagar är det bäst att hålla svalt inomhus, undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning. Det lönar sig att stänga fönstren då utomhusluften är varmare än inomhusluften och att vädra inomhus på kvällen eller natten när utomhusluften har kylts ner.  

Dessutom lönar det sig att klä sig lätt och att svalka kroppen med till exempel svala duschar eller kalla omslag. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och också komma ihåg att äta.

Håll dagligen kontakt med närstående

Vid värmebölja ska var och en se till sina närståendes välbefinnande. Man ska i synnerhet ta hand om närstående som är äldre, som lider av grundsjukdomar eller som har försämrad funktionsförmåga.

Fråga dagligen hur de som hör till riskgrupperna mår, till exempel genom att ringa. Hjälp dina närstående att skydda sig mot hetta om det behövs.

Uppsök vård vid behov

Hetta samt vätske- och saltbrist på grund av svettning kan leda till värmesjukdomar, såsom värmeutmattning.  Symptom på värmeutmattning kan till exempel vara stark törst, kraftig svettning eller sval och fuktig hud, svaghet, huvudvärk, yrsel, irritation och illamående.

Förutom äldre personer drabbas särskilt spädbarn och små barn lätt av symtom på värmeböljor.

Om du har kraftiga symtom eller om symptomen på en grundsjukdom förvärras betydligt ska du kontakta hälso- och sjukvården, i första hand per telefon (egen hälsovårdscentral eller Åucs Akuten). I brådskande situationer ska man ringa nödnumret 112.