För Åbo slotts omgivning ordnades en internationell idétävling 9.1.-28.5.2020. Till tävlingen som gällde ett unikt område kom ett exceptionellt antal förslag från både Finland och från utlandet. Anslagen är framme för allmänhetens kommentarer 25.6.-5.8.2020.

Mediainfons material:  Linnanniemi - Merellinen osa laajenevaa keskustaa (pdf)

Tävlingens webbplatswww.turku.fi/linnanniemi 

Kommentera tävlingsbidragen på Kerro Kantasi -tjänsten.  

Kommentarmöjligheten är öppen på Kerro kantasi -tjänsten nästan hela sommaren då det gäller sammanlagt 127 förslag som skall bedömas och det tar tid att bekanta sig med dem. 

- Vi fick ett verkligen respektingivande urval av förslag. Jag vill redan nu särskilt tacka alla deltagande arbetsgrupper som har arbetat tiotals timmar för att utveckla Åbo, säger tävlingens prisnämndens ordförande, stadsdirektören Minna Arve.  

Tävlingsbidragen önskas granskas speciellt från den synvinkeln hur de tar i hänsyn Slottsuddens historiska och maritima särdrag och hur de i förslagen presenterade strukturella, funktionella och trafikens lösningar stöder en mångsidig användning av området. 

- Alla slag av iakttagelser är dock viktiga för oss och vi är tacksamma om stadsborna orkar göra dem. Prisnämnden bekantar sig med allmänhetens kommentarer och de är också ett stöd för kommande beslut gällande Slottsudden, berättar prisnämndens vice ordförande, stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen.  

Tävlingen ger en god grund för värdediskussioner gällande området: vad är offentliga stadsrummets förhållande till annat byggande? 

- Tidsspannet för området verkställande är långt. Nu håller vi på att framskrida till skedet att hamnens passagerartrafikarrangemang förnyas. Dessutom hör till de första ärendena att avgöra läget för det kommande Historians och framtidens museum.  Tävlingen har producerat till det en massa alternativ varav mer än tio är på grundläggande sätt olika lösningar, berättar Hintsanen. 

I tävlingsbidragen finns många funktionella och evenemangsaktiga idéer från havsakvarier till spelområden och från danspaviljonger till badanstalter. Där finns också rikligt med parker i naturlig tillstånd, lösningar enligt hållbar utveckling samt maritimt boende.  

- Förslagens ytterligheter är områdets återvändning till nästan ett naturligt tillstånd o ena sidan och en komplett urban stadsdel. Nästan alla förslagen värderar det offentliga stadsrummet som en viktig element i Slottsudden: parker, öppna planer, strandområden och terrasser, karakteriserar Hintsanen. 

Bidragen kan även ses efter kommenteringstidens slut och dessutom presenteras en del av dem på en utställning som ordnas på hösten. Prisnämnden strävar till att avgöra tävlingen så att resultatet kan publiceras i september. 

Åbo stad arrangerade den för alla öppna idétävlingen i samarbete med Finlands Arkitektförbundet SAFA och Finlands landskapsarkitektförbund MARK.  

Presentation av tävlingsbidragen 

Tävlingsbidragen presenterades i Åbo stads informationsmöte 25.6. De presenterades av prisnämndens ordförande, stadsdirektör Minna Arve och prisnämndens vice ordförande stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen. Se inspelningen: 

Nyckelord: