I början av juli börjar strävan att nå alla över 70-åriga stadsbor per telefon. Ett telefonsamtal får de som inte är inom kretsen för välfärdssektorns regelbundna tjänster. De är nästan 18 000 personer i Åbo. Med samtalen kartlägges hur de har klarat vardagen under undantagstiden. Över 80-åriga stadsbor fick samtalet redan på våren och de flesta av dem nåddes.

Om något i vardagen väcker oro i äldre personen eller hennes anhöriga kan man även ta kontakt själv:

I KomPAssi – kundrådgivnings- och handledningstjänsten för äldre i Egentliga Finland
I telefontjänsten svarar alltid en servicehandledare som hjälper att hitta de rätta tjänsterna

på finska 02 262 6164, vardagar klo 9–15

på svenska 02 262 6174, vardagar klo 9-12

Du kan även lämna en kontaktbegäran och servicen ringer upp dig:
https://www.asiakasneuvonta.fi/sv/yhteydenottopyynto

Du kan också chatta via kundrådgivning.fi webbplatsens chat-service vardagarna kl. 9-15.

 FRK:s samtals- och lyssningshjälp riktad till äldre

I telefonen kan man tala om oro och sorg som coronavirusepidemin orsakar.  Samtalen besvaras av frivilliga utbildade i psykisk stöd. Tjänsten är avgiftsfri.

må-fr kl. 9-21 t. 0800 100 200

Äldre personer har följt anvisningarna för coronavirusepidemin och undantagstiden vilket har eventuellt försvagat deras psykiska och fysiska funktionsförmåga. Under sommartiden kan många känna sig också annars ensamma då många tjänster och verksamheter är stängda.  

Med samtalen som börjar i början av juli strävar man efter att kartlägga hur det går för sådana över 70-åringar som ännu inte är inne i kretsen av stadens tjänster och om det finns behov av hjälp. Samtalen framskrider en åldersgrupp åt gången från 80-åringar ända till 70-åringar.  

– Vår avsikt är att kartlägga hur vardagen funkar under karantäntiden.  Stadsborna frågas bland annat om allmänt befinnande, om det finns behov av tjänster och om funktionsförmågan. Många får hjälp av att bara få prata och diskutera med någon, säger Åbo stads utvecklingschef Johanna Ritvanen.

Uppmuntran till att upprätthålla funktionsförmågan

I samtalen fästes uppmärksamhet i synnerhet vid äldre personers motion, rörelse och upprätthållningen av funktionsförmågan. Även den psykiska välfärden och eventuella behovet av distansservice kartlägges.  

– Minskad motion har förorsakat bland annat en försvagning av muskelkraften, jämnvikten och rörelseförmågan. Vi uppmuntrar äldre personer att röra på sig, jumpa, vistas utomhus och att vara allt mer aktiva i vardagssysslor för att bibehålla funktionsförmågan. Det lönar sig för äldre personer att göra själv allt de förmår tryggt, säger Ritvanen.

Samtalen i samarbete

Med i samarbetet är Åbo stads välfärdssektor, Finlands Röda Kors och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet. Via FRK kommer cirka 50 frivilliga och från försammlingarna cirka 10 frivilliga. Samarbetsparterna arrangerar tillsammans en utbildning till uppringarna.

Samtalet kommer från ett okänt nummer. Om stadsbon inte påträffas, försöker man ringa henne på nytt i tre dagar. Staden vill också för att undvika missbruk påminna om att staden aldrig frågar efter kundernas bankkoder, telefonnumren eller kontantbetalning/pengar per telefon.