Anhöriga och äldre personer kan nu träffas. Äldreomsorgen i Åbo har utarbetat anvisningar för sammankomster mellan äldre personer och anhöriga i boendeservicens utrymmen. Besöken ska överenskommas på förhand för att man ska kunna säkerställa möjligast trygga förhållanden för besöken.

Vi strävar till att ordna besöken enligt önskemål.

Säkerhetsföreskrifterna bör följas p.g.a. coronasituationen.

  • Boende och anhöriga bör vara friska.
  • Om det finns personer som har smittats av corona eller misstanke om coronasmitta på avdelningen är besök inte tillåtna.
  • Vi rekommenderar att kirurgiskt mun- och nässkydd används vid alla besök
  • Man tillämpar god handhygien – händerna desinficeras med handdesinfektionsmedel före och efter besöket
  • Undvik att röra dig i onödan inne i huset

Närmare anvisningar för besöket: