I sommar erbjuder den nya Sommarskoj i knutarna-helheten öppna och avgiftsfria aktiviteter för barn och familjer huvudsakligen utomhus. Duktiga unga sommarjobbare har hjälpt yrkespersoner att ordna daglig verksamhet.

Mer information:

Solheta och verksamhetsfyllda juni har lockat barn och ungdomar i olika åldrar att delta i Sommarskoj i knutarna-verksamheten i sex bostadsområden i Åbo. Verksamheten riktar sig huvudsakligen till barn i lågstadieålder, men även äldre och yngre barn är välkomna. 

Under den första månaden har man till exempel sportat, spelat olika slags spel, gjort cirkuskonster, tillbringat tid tillsammans och släppt lös kreativiteten genom olika slags konst- och pysselaktiviteter. Vardagar får barnen även ett avgiftsfritt mellanmål.  

Verksamhet på barns och ungdomars villkor 

Syftet med Sommarskoj i knutarna-verksamheten är att erbjuda trevliga aktiviteter på barns och ungdomars villkor. Trygga vuxna som lyssnar på barnen och kan umgås med dem ansvarar för verksamheten. 
Handledarnas uppgift är att möjliggöra gemensamma spel och aktiviteter samt att se till att barnen och ungdomarna har det bra. Det har också varit väldigt viktigt att säkerställa hygienen och den allmänna säkerheten. 

- Eftersom många organisationer har varit tvungna att ställa in ledd sommarverksamhet, vill vi erbjuda barn och ungdomar utomhusaktiviteter som livar upp sommarlovet, säger Sommarskoj i knutarna-koordinatorn, verksamhetsledare Joonas Petäjäniemi från ungdomstjänsterna i Åbo.

Speciellt i Kråkkärret och i Runosbacken har Sommarskoj i knutarna-verksamheten kommit bra i gång i juni. Deltagarantalet har varit stort under den första månaden. Barn och ungdomar deltar i verksamheten även i andra områden, men det finns ännu rum för nya deltagare.

Sommarskoj i knutarna erbjuder sommarjobb åt många ungdomar

För många ungdomar medförde coronavirusepidemin att sommarjobbet blev inställt. När epidemisituationen och begränsningarna lättade behövdes unga sommarjobbares hjälp i områdena med kort varsel. Bland de ursprungligen rekryterade sommarjobbarna valdes med lottens hjälp 32 ungdomar ut till Sommarskoj i knutarna-verksamheten. Sommarjobbarna arbetar i ett område en månad åt gången, och nu i juli började nya ungdomar jobba i områdena. Utöver dem har verksamheten letts av anställda yrkespersoner som arbetar med barn.

- Ungdomarna som arbetade i juni har berättat att de har fått nya kompisar och mångsidig arbetserfarenhet genom verksamheten, säger Petäjäniemi. 

Verksamheten har från första början genomförts i samarbete med lokala organisationer. Utöver Åbo stad har Finlands Röda Kors, 4H, Fingerroos stiftelse, Turun urheiluliitto, Turun Jyry och FC Inter varit med om att leda verksamheten. Därtill har enstaka aktiviteter letts av andra organisationer och sällskap.

Verksamheten ordnas i omgivningen runt Kråkkärrets ungdomslokal, Runosbackens ungdomslokal, Laustis Lähiötupa, Pansio Me-huset, S:t Marie ungdomsgård och Hallis ungdomslokal. Förhandsanmälan behövs inte, utan deltagaruppgifter samlas in på plats.