Många ringer nu till tidsbokningen. Under våren uppkom en s.k. vårdskuld på grund av coronaepidemin och undantagstiden då man avbokade tider och flera sköt upp sina kontakter till hälsostationerna och munhälsovården. När man nu bokar mycket tider blir det rusning i telefontjänsten då en del av personalen är på semester och sommarvikarierna är många.

Gör en symtombedömning i Omaolo-tjänsten

Man kan också få kontakt med hälsostationerna via den elektroniska Omaolo-tjänsten (omaolo.fi) genom att fylla i symptombedömningen. Hälsostationerna handlägger symptombedömningarna vardagar kl. 8-15, På basen av dina svar får du vårddirektiv och vid behov också en mottagningstid.  Om du sköter dina ärenden via Omaolo-tjänsten får du också ditt svar under en vardag.

Hur kan jag avboka en tid om det är rusning till tjänsten?

Hälsostationer:

Om du vill avboka en tid , kan du göra det i telefontjänsten dygnet runt på telefonnummer 02 266 1130

  • Välj först den hälsostation du hör till och tryck 3.
  • Lämna därefter ditt meddelande i telefonsvararen.
  • Man kan inte lämna meddelanden om linjen är stängd under tjänstetid exempelvis på grund av överbelastning. Vänta tills telefonlinjen öppnas igen och lämna ditt meddelande.

Munhälsovården:

Tider kan avbokas i munhälsovårdens elektroniska tjänst på webbsidan turku.fi.

 

 

 

Efter den exceptionella våren och sommaren ringer tidsbokningstelefonen i ett. Telefontjänsten har exempelvis tagit emot 25 % fler samtal i juni än sommaren 2019.

- Många tillbringar sin semester hemma i år och då man har tid bestämmer man sig för att ta tag i de hälsoärenden som inte blev skötta i våras. Detta samtidigt med personalens semestrar leder till köer i vår verksamhet.  Vi beklagar situationen, säger överläkare Suvi Vainiomäki vid öppenvårdstjänsterna inom hälsovården i Åbo.

- Munhälsovården var tvungen att avboka många tider under våren. Nya tider skickas till kunderna utan att man behöver ta kontakt. Dessa tider skickas ut under hela sommaren så det lönar sig att vänta på kallelsen från oss. Vår tidsbokningstjänst betjänar som vanligt i andra ärenden berättar ledande övertandläkare Marina Merne-Grafström.

Icke-brådskande vård:

Ta kontakt på nytt om ditt ärende kan vänta. Bedömning av vårdbehov kan vid behov göras per telefon.

Kontrolltider för t.ex. icke-brådskande långtidssjukdomar kan lämpligen bokas först till hösten då den nya verksamhetsmodellen redan används i större skala på hälsovårdsstationerna. Då får du vård av ett mångprofessionellt team där sjukskötaren gör en bedömning av vårdbehovet och man gör beslut om vården tillsammans med läkaren.  Du kommer väl ihåg att göra mätningarna i hemmet i tid och gå till laboratoriet enligt anvisningarna. Enligt verksamhetsmodellen används också allt mera distansmottagningar  och digitala mottagningar.

Läs mera om den nya verksamhetsmodellen: Hälsostationerna gör ändringar i sin verksamhet för att förhindar köbildning (på finska)

Brådskande vård:

Ring på nytt om en stund om ditt ärende är brådskande och tidsbokningen tillfälligt inte svarar.

Ring till Åucs Akuten, tfn 02 313 8800 om ditt ärende är brådskande och du inte får kontakt med tidsbokningen eller i nödfall till 112.